CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Chư Sê: Công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả tích cực

Chư Sê: Công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả tích cực

02/10/2019

     Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính đó là cách làm hiệu quả được huyện Chư Sê triển khai thực hiện thời gian qua. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và “ Một cửa liên thông” đa số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn theo đúng quy định


Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện và Chủ tịch 15 xã, thị trấn
tham dự hội nghị trực tuyến tuyến cải cách hành chính tại điểm cầu huyện Chư Sê
     Số liệu báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019 của UBND huyện Chư Sê cho thấy: 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố trên Trang thông tin điện tử của huyện và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, cấp xã được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện, cấp xã được đưa vào xử lý trên phần mềm Một cửa điện tử đạt 100%; Công tác tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân đối với quy định hành chính được giải quyết kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả…
     Tính đến thời điểm báo cáo, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận 2892 hồ sơ theo cơ chế “ Một cửa” và “ Một cửa liên thông” trên các lĩnh vực: xây dựng, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng nhà ở, môi trường, hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, quản lý thương mại.. Đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 7.520 hồ sơ đối với các lĩnh vực, trong đó có 7518 hồ sơ giải quyết đúng hẹn và 02 hồ sơ giải quyết quá hạn. Nhìn chung công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đạt hiệu quả cao.
     Đối với công tác hiện đại hóa hành chính: có 100% cơ quan hành chính huyện, đơn vị hành chính cấp xã duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 trong xử lý công việc và trao đổi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân. Thực hiện đầy đủ việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật quy trình giải quyết thủ tục hành chính ngay sau khi có quyết định công bố thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa công sở giữa các cơ quan hành chính đạt 100% văn bản đi, đến được duy trì và thực hiện hoàn toàn trên hệ thống quản lý văn bản điều hành của huyện. Cung ứng 29 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đăng ký một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với cơ quan chuyên môn cấp  tỉnh. 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
     Để việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019, UBND huyện đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính với những nội dung trọng tâm như: đối với các đơn vị triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trong các kế hoạch về công tác cải cách hành chính năm 2019 của huyện. Tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị và các xã, thị trấn. Đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ được các cấp giao và chế độ thông tin, báo cao định kỳ và đột xuất về công tác cải cách hành chính.
Huy Hoàng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.