CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Chư Sê: Công tác cải cách hành chính quý I/2020 đạt được những kết quả tích cực

Chư Sê: Công tác cải cách hành chính quý I/2020 đạt được những kết quả tích cực

13/03/2020

     Theo số liệu báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND huyện Chư Sê quý I/2020 cho thấy: Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tất cả các lĩnh vực: 380 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn 235 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 61,8% ( không có hồ sơ giải quyết quá hạn); Số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn 145 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 42,2%.


ảnh: http://chuse.gialai.gov.vn
     Đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “ một cửa điện tử” tại UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 1347 hồ sơ, giải quyết đúng hạn đạt 100%, không còn tồn đọng…
     100% cơ quan hành chính cấp huyện và xã, thị trấn duy trì và thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Duy trì tốt việc cung ứng một số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3. Triển khai việc tiếp nhận văn bản trên hệ thống, không nhận văn bản giấy đối với hầu hết các văn bản cơ quan, đơn vị. 100% cơ quan, các xã, thị trấn ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng để đảm bảo an toàn cho các trao đổi thư điện tử, văn bản điện tử. Đến thời điểm tháng 2/2020 số lượng chữ ký số được cấp cho cán bộ, công chức là 75 và đang chờ cấp thêm 37 chữ ký số.
Biên tập: Huy Hoàng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.