CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Chư Sê tổng kết công tác CCHC năm 2020

Chư Sê tổng kết công tác CCHC năm 2020

09/12/2020

     Theo báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, Uỷ ban nhân dân huyện Chư Sê đã ban hành nhiều văn bản trọng tâm để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ CCHC tại địa phương.


 
Hình ảnh minh hoạ (nguồn Inter net)
      Năm 2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận 2.175  hồ sơ, giải quyết 2.147 hồ sơ ; trong đó giải quyết đúng hạn 2.124 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%,  giải quyết trễ hạn 23 hồ sơ, đạt tỷ lệ 0,1%. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 100% TTHC. 100% cơ quan hành chính huyện, xã, thị trấn đã ban hành kế hoạch công bố việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO  9001:2015 trong quản lý, điều hành. Xây dựng và ban hành mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng, thực hiện niêm yết, công khai theo quy định. Việc xin lỗi tổ chức, công dân được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc theo quy định và công khai tại phần mền theo dõi hồ sơ trên Trang thông tin điện tử của huyện, xã, thị trấn. Trong năm, UBND huyện đã mở 06 lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị, ứng dụng CNTT cơ bản, bồi dưỡng kiến thức QLNN, bồi dưỡng tiếng Jrai, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng; bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hơn 300 học viên là cán bộ, CCVC cấp xã và các phòng ban, đơn vị của huyện; mở 09 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đối tượng kết nạp đảng.
         Để hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong công tác CCHC, năm 2021, UBND huyện Chư Sê tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ CCHC tại địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị và bố trí nguồn kinh phí để thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị, ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định  61/2018/NĐ-CP; sơ kết, tổng kết đánh giá công tác CCHC theo quy định./.
                                                                          Hoàng Viên

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.