CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Gia Lai: Ban hành kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “ Đã uống rượu, bia không lái xe”

Gia Lai: Ban hành kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “ Đã uống rượu, bia không lái xe”

09/03/2020

     UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “ Đã uống rượu, bia không lái xe”.

ảnh minh họa, nguồn Internet
     Mục đích của kế hoạch nằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của các cấp, các ngành, các địa phương. Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông về chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông, hậu quả tai nạn giao thông; nhất là các quy định pháp luật về nồng độ còn khi điều khiển phương tiện giao thông. Phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5-10% trở lên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2019; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông.
    Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu: các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn. Gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên’ tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành vận tải; điều khiển, tổ chức giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Làm tốt công tác kết nối và cung cấp dữ liệu về tai nạn giao thông; trật tự an toàn giao thông.
BT: HUY HOÀNG

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.