CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Gia Lai: Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chí

Gia Lai: Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

07/08/2022

     Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.


Ảnh mình họa: nguồn Internet
      Theo đó, Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thiểu thời gian, chi phí và tăng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; Sở thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 04 thủ tục hành chính  thuộc lĩnh vực lĩnh vực giá được công bố tại Quyết định số Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC và phê duyệt Quy trình nội bộ tại Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh: cụ thể: Các Thủ tục Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công đều được cắt giảm so với quy định là 02 ngày; Thủ tục Quyết định thanh lý tài sản công và  thủ tục Quyết định tiêu huỷ tài sản công được cắt giảm so với quy định là 07 ngày.
     Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết đã được niêm yết đầy đủ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đồng thời đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ https://stc.gialai.gov.vn; các cá nhân, tổ chức có thể truy cập để biết thêm thông tin chi tiết.
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.