CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Gia Lai: Công bố 03 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện

Gia Lai: Công bố 03 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

02/11/2020

     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 30/10/2020, về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố 


     Theo đó, Danh mục 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thư viên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 2825/QĐ-BVHTTDL ngày 06/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
    Ngoài ra 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ là thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản.
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.