CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Gia Lai: Công bố 04 thủ tục hành chính mới và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh phòng chống

Gia Lai: Công bố 04 thủ tục hành chính mới và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Gia Lai

02/06/2021

     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 05/4/2021, về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Gia Lai


      Theo đó, Danh mục 04 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Tranh tra tỉnh Gia Lai trên cơ sở Quyết định số 70/QĐ-TTCP ngày 08/3/2021 của Tổng Thanh tra chính phủ gồm các thủ tục: Kê khai tài sản, thu nhập; Xác minh tài sản, thu nhập; Tiếp nhận yêu cầu giải trình và thủ tục thực hiện việc giải trình. Các thủ tục trên được thực hiện, tiếp nhận, trả kết quả tại Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn các đơn vị sự nghiệp công lập các cấp và các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập.
     Đồng thời, bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng được công bố tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 3/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh gồm: thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập theo Luật Phòng-chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30-10-2020; tiếp nhận yêu cầu giải trình; thực hiện việc giải trình theo Luật Phòng-chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1-7-2019 của Chính phủ.
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.