CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Gia Lai: Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 18 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm q

Gia Lai: Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 18 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

05/04/2021

     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 26/3/2021, về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 18 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố


      Theo đó, Danh mục 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là thủ Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh
       Ngoài ra, bãi bỏ 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng và 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã được công bố tại Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 17/4/2017, Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng; Cấp giấy phép xây dựng công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế; Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo; Cấp giấy phép xây dựng công trình đối với công trình theo tuyến trong đô thị theo giai đoạn; Cấp giấy phép xây dựng công trình theo dự án; Cấp giấy phép xây dựng công trình có thời hạn; Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến; Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến trong đô thị; Cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ; Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo phân cấp; Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động - trạm BTS loại 1; Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động - trạm BTS loại 2; Cấp giấy chứng nhận số nhà; Cấp giấy phép quy hoạch; Thẩm định nhiệm vụ - dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn); Thẩm định đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn); Giám định hiện trạng công trình xây dựng; Phê duyệt phương án phá dỡ công trình, nhà ở riêng lẻ.
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.