CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Gia Lai: Công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh

Gia Lai: Công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, Thanh tra huyện, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

03/11/2021

     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 29/10/2021, về việc công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, Thanh tra huyện, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai


     Theo đó, Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh; 02 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Thanh tra huyện, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại theo Quyết định số 424/QĐ-TTCP ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ là thủ tục: Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh; Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh; Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện; Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện và thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã.
      Ngoài ra, Quyết định Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh; 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã đã được công bố tại Quyết định số 172/QĐ-UBND, Quyết định số 173/QĐ-UBND, Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.