CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Gia Lai: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương

Gia Lai: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương

18/04/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022


     Theo đó, đoàn sẽ tiến hành 2 hình thức kiểm tra. Kiểm tra theo kế hoạch về công tác chỉ đạo điều hành CCHC (bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong công tác CCHC và việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao); công tác cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ, tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. 
     Ngoài ra, sẽ kiểm tra kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác CCHC và kết quả đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh và của đơn vị, địa phương năm 2021. Kiểm tra đột xuất việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền CCHC, triển khai giao việc và theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao; việc công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chấp hành giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy chế làm việc…
     Dự kiến, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 7 sở, ban, ngành gồm: Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các Sở: Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh; 8 địa phương gồm: thị xã Ayun Pa, các huyện: Krông Pa, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Păh, Kbang, Mang Yang, Phú Thiện
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.