CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Gia Lai: Kiểm tra việc chấp hành kỷ cương hành chính tại bộ phận một cửa

Gia Lai: Kiểm tra việc chấp hành kỷ cương hành chính tại bộ phận một cửa

12/10/2019

     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2197/UBND-NC về việc tăng cường kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa


Công chứng viên tại Phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp) kiểm tra các loại giấy tờ hợp pháp. Ảnh: Đức Thụy
   
    Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở kịp thời việc chấp hành kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (gọi chung là bộ phận một cửa). Đối với các bộ phận một cửa đang triển khai thực hiện thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công sang bưu điện, đề nghị Bưu điện tỉnh chỉ đạo bưu điện các cấp phối hợp với lãnh đạo bộ phận một cửa theo dõi, nhắc nhở thường xuyên về tác phong, lề lối, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên làm việc tại bộ phận một cửa nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
     Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ đột xuất tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa, nếu phát hiện sai phạm, tùy vào mức độ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.
                  Nguồn: Hà Sự/Báo Gia Lai

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.