CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Gia Lai: Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trước ngày 31/12/2020

Gia Lai: Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trước ngày 31/12/2020

18/02/2020

     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 273/UBND-CNTT ngày 17/02/2020 về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn huyện


     Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê yêu cầu Trung tâm văn hóa Thông tin và Thể thao huyện; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Trang thông tin điện tử thành phần một số nội dung sau: Lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước khi thực hiện thành công chuyển đổi công nghệ truyền hình tương tự sang công nghệ truyền hình số. Việc chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, nâng cao hiệu quả sử dụng tần số truyền hình đồng thời giải phóng một phần tài nguyên số để phát triển các dịch vụ thông tin di động và vô tuyến băng rộng. Phổ biến thông tin cần thiết về thời điểm dừng phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn người dân sử dụng các phương thức để thu, xem truyền hình số mặt đất. Theo lộ trình của Đề án đề ra, các tỉnh thuộc nhóm IV (trong đó có tỉnh Gia Lai) sẽ kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trước ngày 31/12/2020. Phổ biến rộng rãi các chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước cho người dân khi triển khai lộ trình chuyển đổi số hóa truyền hình mặt đất. Trong đó, có việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia và hộ gia đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số và thuộc vùng hỗ trợ. Riêng tỉnh Gia Lai có 188 xã, phường, thị trấn thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số (trong đó, có 125 xã, phường, thị trấn thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất (DVB-T2) và 63 xã, phường, thị trấn thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh (DTH)). Thông tin cụ thể về vùng hỗ trợ đầu thu trên địa bàn tỉnh Gia Lai được quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BTTTT ngày 06/8/2019 của Bộ TT&TT “về việc Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Gia Lai”. Tuyên truyền về Tổng đài hỗ trợ, tư vấn giải đáp, cung cấp thông tin về số hóa truyền hình mặt đất giai đoạn 2017-2020: 19001559. Tham khảo thông tin chi tiết về Đề án số hóa truyền hình mặt đất tại website: www.sohoatruyenhinh.vn.
     Bên cạnh đó, UBND huyện cũng yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tiếp phát các nội dung tuyên truyền về Đề án số hóa truyền hình số mặt đất tại địa chỉ http://vmh.vtc.vn       
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.