CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Huyên Chư Sê tích cực cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả

Huyên Chư Sê tích cực cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

12/06/2020

     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 1077/UBND-VP ngày 11/6/2020, về việc thực hiện các giải pháp để cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện


Giao diện trang http://dvc.gialai.gov.vn
     Theo đó, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp như: Chủ động, kịp thời công khai, cập nhật, chỉnh sửa đầy đủ 100% các thủ tục hành chính khi có sự thay đổi.  Rà soát các thủ tục hành chính đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách, quản lý;  Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử phải đạt trên 95% (văn bản điện tử phải được ký chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ đã cung cấp).
      Các hồ sơ thủ tục hành chính do các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết phải cập nhật vào hệ thống Một cửa điện tử. Phối hợp với Bưu điện huyện để thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; tăng cường vận động, tuyên truyền người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích và thanh toán điện tử. Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với nhân viên Bưu điện hỗ trợ, hướng dẫn, giúp tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 (giúp người dân hiểu được lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và góp phần tạo thói quen cho người dân sử dụng), hạn chế nộp hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.
     Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; Bưu điện huyện; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, trang thông tin điện tử thành phần, xe lưu động… để người dân biết và sử dụng DVCTT mức độ 3 và 4. BCCI…
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.