CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > "NCOVI" ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh

"NCOVI" ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh

26/03/2020

     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 499/UBND-CNTT ngày 25/03/2020 về việc tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh.


Giao diện ứng dụng
     Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp để tuyên truyền, phổ biến Ứng dụng nói trên đến người dân trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến, hướng dẫn trong các cuộc họp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình quản lý biết và tải ứng dụng NCOVI nhằm cung cấp thông tin 2 chiều giữa người dân với cơ quan y tế và chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đăng tải đường dẫn tải Ứng dụng NCOVI trên chuyên mục tuyên truyền, phòng chống COVID-19 trên Trang thông tin điện tử của huyện và Trang tin điện tử thành phần các xã.(đường dẫn tải ứng dụng như sau: https://ncovi.vnpt.vn hoặc https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=en)
     Ngoài ra, UBND huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường đưa tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gây ra. Tuyên truyền về chủ trương khai báo y tế toàn dân của Chính phủ, hướng dẫn việc tự kê khai và khai hộ cho các trường hợp không tự khai báo được. Tuyên truyền đến người dân sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh, đây là ứng dụng duy nhất được chọn để khai báo y tế toàn dân về tình hình liên quan đến dịch bệnh COVID-19, được bảo vệ về thông tin cá nhân và được Bộ Y tế quản lý về cơ sở dữ liệu, do đó lưu ý khuyến cáo người dân không sử dụng các ứng dụng khác tương tự
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.