CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Tiếp nhận 08 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Công dịch vụ c

Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Tiếp nhận 08 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Công dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

18/03/2020

     Sở Lao động Thương bình và Xã hội tỉnh Gia Lai  vừa ban hành văn bản số 296/SLĐTBXH-VP ngày 13/03/2020 về việc tiếp nhận hồ sở, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở LĐTBXH


Giao diện trang dcv.gialai.gov.vn
     Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng 08 dịch vụ công trực tuyến mực độ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã được tích hợp trên cổng dịch vụ công trực tuyển của UBND tỉnh tại địa chỉ http://dvc.gialai.gov.vn, cụ thể như sau: Lĩnh vực người có công gồm các thủ tục: Thủ tục giải quyết di chuyển hồ sơ; Thủ tục giải quyết sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công; Thủ tục hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ; Thủ tục hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; Cấp lại thẻ thương binh. Lĩnh vực lao động - việc làm gồm các thủ tục: Cấp phép Lao động nước ngoài; Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp; Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp.
   Ngoài ra các cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể tìm hiểu hướng dẫn sử dụng và đăng ký tại địa chỉ http://dvc.gialai.gov.vn  hoặc liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo địa chỉ Số 69 Hùng Vương - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Điện thoại: 0269.3824462, Fax: 0269.3828316; Thư điện tử: sldtbxh@gialai.gov.vn
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.