CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Tỉnh Gia Lai: Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

Tỉnh Gia Lai: Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

28/12/2020

     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Gia Lai


Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
     Theo đó, Kê hoạch tuyên truyền những nội dung sau: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quan hệ giữa CCHC với cải thiện môi trường kinh doanh ở tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; các hoạt động liên quan đến công tác CCHC. Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ, của tỉnh; Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong CCHC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC
     Ngoài ra, đối với UBND cấp huyện chịu trách nhiệm xây dựng các nội dung tuyên truyền về CCHC như: Quy trình thực hiện TTHC, cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức TTHC… Đồng thời, chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc hoặc phối hợp với Bưu điện tỉnh, Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố (Đối với những đơn vị, địa phương đã chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sang Bưu điện) in các nội dung tuyên truyền nêu trên ở mặt sau của Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.