CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2020

Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2020

09/03/2020

    UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số: 383/KH –UBND ngày 26/2/2020 triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2020

Anh minh họa, nguồn Báo Gia Lai
     Theo đó, mục đích, yêu cầu của kế hoạch: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.
     Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng Bình đẳng giới giữa phụ nữ và nam giới.
     Nội dung triển khai của kế hoạch: nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tổng kết chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, kế hoạch hành động quốc gia về bình đẳng giới và Đề án “ phòng ngừa bạo lực gia đình trên cơ sở giới; tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Huy Hoàng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.