CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Chuyển đổi số > Chư Sê: Tình hình triển khai, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số quý I năm 20

Chư Sê: Tình hình triển khai, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số quý I năm 2023

17/03/2023

     Thực hiện Bộ tiêu chí và Phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai). Trong 3 tháng đầu năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trọng tâm, kịp thời; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản đảm bảo các chỉ tiêu, nội dung nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số huyện.


Chư Sê tăng cường họp trực tuyến
     Hiện nay hạ tầng CNTT trên địa bàn được đầu tư, bổ sung đảm bảo triển khai các ứng dụng dùng chung và công tác cải cách hành chính cụ thể:  Thường xuyên nâng cấp hệ thống Quản lý văn bản và điều hành cấp huyện và cấp xã, đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại huyện và 15/15 xã, thị trấn; trang bị hệ thống bấm số tự động, camera giám sát, màn hình tra cứu thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện....giúp cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch thuận tiện. Tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức phục vụ hoạt động chuyên môn: Chiếm 94% (trong đó 100% CBCC, viên chức cấp huyện có máy tính); 100% UBND các xã, thị trấn có máy Scan, Photocopy… 100% cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp hộp thư điện tử công vụ phục vụ trao đổi, xử lý công việc giúp nâng cao hiệu quả và tính bảo mật trong công tác xử lý công việc; Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian qua được quan tâm, chú trọng, cụ thể: Hệ thống tường lửa SOPHOS cho 02 máy chủ đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, hệ thống tường lửa, trang bị phần mềm diệt virus như: BKAV, KAPERSKY cho các máy tính của cán bộ, công chức, viên chức của các phòng ban chuyên môn thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
      Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm giao việc đã và đang vận hành, hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả tích cực, giúp nắm bắt được tiến độ giải quyết công việc và nâng cao tinh thần, trách nhiệm làm việc của cán bộ, công chức. Việc áp dụng chữ ký số tại cơ quan nhà nước các cấp của huyện đã được triển khai và phục vụ hiệu quả các giao dịch điện tử như kê khai thuế, chứng từ cho Kho bạc nhà nước, gửi nhận văn bản điện tử. Hoạt động của hệ thống "Một cửa điện tử liên thông" đã cập nhật 100% TTHC cấp huyện và cấp xã. Đến nay, huyện đã cung cấp 303 dịch vụ công trực truyến mức độ 3, 4 (223 TTHC cấp huyện, 80 TTHC cấp xã) để phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân, tăng tính công khai, minh mạch của TTHC (trong quý I năm 2023, huyện Chư Sê phát sinh 72 hồ sơ DVC 3,  1244 hồ sơ DVC 4).  Trang thông tin điện tử của huyện, xã cung cấp các thông tin tra cứu, tin tức tổng hợp về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ hoạt động điều hành của các cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của người dân và doanh nghiệp.
      Để đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước thuộc huyện, thời gian tới, các cấp, ngành chức năng tiếp tục tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCCVC, nhân dân và doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của huyện về CNTT; tăng cường phối hợp, tuyên truyền, thực hiện việc sử dụng 4 ứng dụng: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, Trang thông tin điện tử thành phần, hệ thống Một cửa điện tử trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý điều hành của CBCCVC các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện./.
Hồng Ngân
 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.