CHUYÊN MỤC

Chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần từ ngày 14/11/2022-19/11/2022

14/11/2022

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 07/11/2022-12/11/2022

07/11/2022

TẢI TẠI ĐÂY!

Thông báo kết luận của đồng chí chủ tịch ubnd huyện tại hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 10/2022 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2022 của huyện chư sê

06/11/2022

TẢI TẠI ĐÂY

Lịch công tác tuần từ ngày 31/10/2022-05/11/2022

31/10/2022

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 24/10/2022-29/10/2022

24/10/2022

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 03/10/2022-08/10/2022

04/10/2022

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 26/09/2022-30/09/2022

26/09/2022

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 19/09/2022-23/09/2022

19/09/2022

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 12/09/2022-17/09/2022

12/09/2022

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 29/08/2022-03/09/2022

29/08/2022

TẢI TẠI ĐÂY!

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Các tin khác

Lịch công tác tuần từ ngày 14/8 đến ngày 19/8/2023.(14/08/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 07/8 đến ngày 12/8/2023.(07/08/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/7 đến ngày 22/7/2023.(17/07/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 10/7 đến ngày 15/7/2023.(10/07/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/7 đến ngày 08/7/2023.(03/07/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023.(20/06/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 12/6 đến ngày 17/6/2023.(12/06/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 29/05/2023-03/06/2023 .(30/05/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 08/05/2023-13/03/2023 .(08/05/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/03/2023-25/03/2023 .(21/03/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 27/02/2023-04/03/2023 .(27/02/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 13/02/2023-18/02/2023 .(13/02/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 30/01/2023-04/02/2023 .(30/01/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 16/01/2023-28/01/2023 .(16/01/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 09/01/2023-14/01/2023 .(09/01/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 19/12/2022-24/12/2022 .(20/12/2022)

Quyết định xử phạt bi phạm hành chính_Nguyễn Thị Loan.(07/12/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 05/12/2022-10/12/2022 .(05/12/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 28/11/2022-03/12/2022 .(28/11/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 21/11/2022-26/11/2022 .(21/11/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 14/11/2022-19/11/2022 .(14/11/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 07/11/2022-12/11/2022 .(07/11/2022)

Thông báo kết luận của đồng chí chủ tịch ubnd huyện tại hội....(06/11/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 31/10/2022-05/11/2022 .(31/10/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 24/10/2022-29/10/2022 .(24/10/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/10/2022-08/10/2022 .(04/10/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 26/09/2022-30/09/2022 .(26/09/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 19/09/2022-23/09/2022 .(19/09/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 12/09/2022-17/09/2022 .(12/09/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 29/08/2022-03/09/2022 .(29/08/2022)

Thông báo kết luận của đ/c pct ubnd huyện tại hội nghị sơ kết....(06/08/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 25/07/2022-30/07/2022 .(25/07/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 18/07/2022-23/07/2022 .(18/07/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 11/07/2022-16/07/2022 .(11/07/2022)

Thông báo kết luận của đ/c chủ tịch ubnd huyện tại hội nghị sơ....(06/07/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 04/07/2022-09/07/2022 .(04/07/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/06/2022-25/06/2022 .(20/06/2022)

Quyết định xử phạt bi phạm hành chính_Đặng Tiến Oai.(07/06/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 06/06/2022-11/06/2022 .(06/06/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 23/05/2022-28/05/2022 .(23/05/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 16/05/2022-21/05/2022 .(16/05/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 09/05/2022-14/05/2022 .(10/05/2022)

Thông báo kết luận của ubnd huyện tại hội nghị sơ kết đánh....(06/05/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 11/04/2022-16/04/2022 .(12/04/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 28/03/2022-02/04/2022 .(28/03/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 07/03/2022-12/03/2022 .(07/03/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 21/02/2022-26/02/2022 .(21/02/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 14/02/2022-19/02/2022 .(14/02/2022)

Quyết định xử phạt bi phạm hành chính.(07/02/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/01/2022-22/01/2022 .(17/01/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 10/01/2022-15/01/2022 .(11/01/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 27/12/2021-01/01/2022 .(28/12/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/12/2021-25/12/2021 .(21/12/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 06/12/2021-11/12/2021 .(06/12/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 29/11/2021-03/12/2021 .(30/11/2021)

xử phạt vi phạm hành chính cá nhân vii phạm trong lĩnh vực an....(02/11/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 01/11/2021-06/11/2021 .(01/11/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 25/10/2021-30/10/2021 .(25/10/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 18/10/2021-23/10/2021 .(18/10/2021)

xử phạt vi phạm hành chính cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế.(15/10/2021)

xử phạt vi phạm hành chính cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế.(15/10/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 04/10/2021-09/10/2021 .(04/10/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 27/09/2021-02/10/2021 .(28/09/2021)

Kết luận của đ/c chủ tịch ubnd huyện tại cuộc họp đánh giá....(22/09/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/09/2021-25/09/2021 .(20/09/2021)

xử phạt vi phạm hành chính cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế.(16/09/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 13/09/2021-18/09/2021 .(13/09/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 06/09/2021-11/09/2021 .(06/09/2021)

Thông báo kết luận của đ/c chủ tịch ubnd huyện tại hội nghị sơ....(30/08/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 16/08/2021-21/08/2021 .(16/08/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 09/08/2021-14/08/2021 .(10/08/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 02/08/2021-07/08/2021 .(03/08/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 26/07/2021-31/07/2021 .(26/07/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 19/07/2021-24/07/2021 .(20/07/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 12/07/2021-17/07/2021 .(13/07/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 05/07/2021-10/07/2021 .(06/07/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 28/06/2021-03/07/2021 .(29/06/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 21/06/2021-26/06/2021 .(22/06/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 14/06/2021-19/06/2021 .(15/06/2021)

Thông báo kết luận của đồng chí chủ tịch ubnd huyện tại hội....(10/06/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 07/06/2021-12/06/2021 .(07/06/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 31/05/2021-05/06/2021 .(31/05/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 24/05/2021-29/05/2021 .(24/05/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/05/2021-23/05/2021 .(17/05/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 10/05/2021-15/05/2021 .(10/05/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/05/2021-08/05/2021 .(03/05/2021)

Thông báo kết luận của đ/c chủ tịch ubnd huyện tại cuộc họp....(28/04/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 26/04/2021-01/05/2021 .(26/04/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 19/04/2021-24/04/2021 .(19/04/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 12/04/2021-17/04/2021 .(12/04/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 05/04/2021-10/04/2021 .(05/04/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 29/03/2021-03/04/2021 .(29/03/2021)

Thông báo kết luận của đồng chí chủ tịch ubnd huyện tại cuộc....(27/03/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 22/03/2021-27/03/2021 .(22/03/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 15/03/2021-20/03/2021 .(15/03/2021)

Thông báo kết luận của đồng chí chủ tịch ubnd huyện tại cuộc....(12/03/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 08/03/2021-13/03/2021 .(08/03/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 01/03/2021-06/03/2021 .(01/03/2021)

Thông báo kết luận của đ/c chủ tịch ubnd huyện tại cuộc họp....(28/02/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 22/02/2021-27/02/2021 .(22/02/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 08/02/2021-19/02/2021 .(09/02/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 01/02/2021-06/02/2021 .(01/02/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 25/01/2021-30/01/2021 .(25/01/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 18/01/2021-23/01/2021 .(18/01/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 11/01/2021-16/01/2021 .(11/01/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 04/01/2021-09/01/2021 .(05/01/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 28/12/2020-02/01/2021 .(28/12/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 21/12-26/12/2020 .(22/12/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 14/12-20/12/2020 .(15/12/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 07/12-12/12/2020 .(07/12/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 30/11-05/12/2020 .(30/11/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 23/11-29/11/2020 .(23/11/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 16/11-21/11/2020 .(16/11/2020)

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp sơ....(12/11/2020)

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an....(10/11/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 09/11-14/11/2020 .(09/11/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 02/11-07/11/2020 .(02/11/2020)

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an....(29/10/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 26/10-31/10/2020 .(26/10/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 19/10-24/10/2020 .(19/10/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 12/10-17/10/2020 .(12/10/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 05/10-10/10/2020 .(05/10/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 28/09-03/10/2020 .(28/09/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 14/09-19/09/2020 .(14/09/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 07/09-12/09/2020 .(07/09/2020)

THÔNG BÁO Kết luận của Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại....(04/09/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 31/08-05/09/2020 .(31/08/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 24/08-29/08/2020 .(24/08/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/08-22/08/2020 .(17/08/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 10/08-15/08/2020 .(10/08/2020)

Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp sơ kết....(04/08/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/08-08/08/2020 .(03/08/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 27/07-01/08/2020 .(28/07/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/07-26/07/2020 .(20/07/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 13/07-18/07/2020 .(13/07/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 06/07-11/07/2020 .(06/07/2020)

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết đánh....(02/07/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 29/06-04/07/2020 .(29/06/2020)

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể....(25/06/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 22/06-27/06/2020 .(22/06/2020)

V/v TB KL đ/c CT UBND huyện tại buổi họp sơ kết công tác tháng....(16/06/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 15/06-20/06/2020 .(15/06/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 08/06-13/06/2020 .(08/06/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 01/06-06/06/2020 .(01/06/2020)

V/v TB Kết luận đồng chí CT UBND huyện tại buổi giao ban sáng....(01/06/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 25/05-31/05/2020 .(25/05/2020)

về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông....(23/05/2020)

V/v Thông báo kết luận của đ/c CT UBND huyện tại cuộc họp giao....(19/05/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 18/05-23/05/2020 .(18/05/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 11/05-16/05/2020 .(11/05/2020)

V/v TBKL của đ/c CT UBND huyện tại cuộc họp sơ kết tháng 4....(06/05/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 04/05-09/05/2020 .(04/05/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/04-25/04/2020 .(20/04/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 30/03-04/04/2020 .(30/03/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 23/03-28/03/2020 .(23/03/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 16/03-21/03/2020 .(16/03/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 09/03-14/03/2020 .(09/03/2020)

về việc xử phạt vphc trong lĩnh vực khoáng sản.(05/03/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 02/03-07/03/2020 .(02/03/2020)

Quyết định Tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, chiến sỹ tiên tiến....(25/02/2020)

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực....(25/02/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 24/02-01/03/2020 .(24/02/2020)

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực....(19/02/2020)

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực....(19/02/2020)

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực....(19/02/2020)

Thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp....(19/02/2020)

Thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp....(19/02/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/02-22/02/2020 .(17/02/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 10/02-15/02/2020 .(11/02/2020)

Về việc thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại....(11/02/2020)

Về việc thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại....(04/02/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/02-08/02/2020 .(03/02/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/01-01/02/2020 .(20/01/2020)

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực....(19/01/2020)

Quyết định Về việc tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho....(14/01/2020)

Quyết định Về việc tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến....(14/01/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 13/01-18/01/2020 .(13/01/2020)

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÔNG TIN VÀ....(08/01/2020)

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về y tế.(08/01/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 06/01-11/01/2020 .(06/01/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 30/12-04/01/2019 .(30/12/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 23/12-28/12/2019 .(23/12/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 16/12-21/12/2019 .(17/12/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 02/12-07/12/2019 .(02/12/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 25/11-30/11/2019 .(25/11/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 18/11-23/11/2019 .(18/11/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 11/11-16/11/2019 .(11/11/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 04/11-09/11/2019 .(04/11/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 28/10-02/11/2019 .(28/10/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 21/10-26/10/2019 .(21/10/2019)

Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội....(14/10/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 14/10-19/10/2019 .(14/10/2019)

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc....(10/10/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 07/10-12/10/2019 .(07/10/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 30/9-05/10/2019 .(30/09/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 23/9-28/9/2019 .(24/09/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 16/9-21/9/2019 .(16/09/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 9/9-14/9/2019.(10/09/2019)

Lịch công tác tuền từ ngày 26/8-31/8/2019 .(27/08/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 19/8-24/8/2019 .(19/08/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 12/8-17/8/2019 .(12/08/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 5/8-10/8/2019.(05/08/2019)

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao....(05/08/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 29/7-03/8/2019 .(29/07/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 22/7-27/7/2019.(22/07/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 15/7-20/7/2019.(15/07/2019)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh....(10/07/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 8/7-13/7/2019.(08/07/2019)

Lịch công tác tuền từ ngày 10/6-15/6/2019 .(12/06/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/6-8/6/2019 .(03/06/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 27/5-01/6/2019.(28/05/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/5-25/5/2019 .(21/05/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 13/5-18/5/2019 .(14/05/2019)

Thông báo Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc....(10/05/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 6/5-11/5/2019 .(06/05/2019)

Kê hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh....(26/04/2019)

Thông báo Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc....(10/04/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 8/4-13/4/2019 .(08/04/2019)

Về việc lịch công tác tuần từ ngày 18/3-23/3/2019 .(19/03/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 11/3-16/3/2019 .(11/03/2019)

LỊch công tác tuần từ ngày 25/2-2/3/2019.(26/02/2019)

Thông báo Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc....(15/02/2019)

Thông báo Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc....(14/01/2019)

Kê hoạch triển khai phong trào thi đua " Xây dựng trường học....(26/12/2018)

Kê hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH....(26/03/2018)

Lịch công tác tuần từ ngày 5/3-10/3/2018.(06/03/2018)

Lịch công tác tuần từ ngày 05/2-10/2/2018.(06/02/2018)

Lịch công tác tuần từ ngày 29/01-03/2/2018 .(29/01/2018)

Lịch công tác tuần từ ngày 22/01 đến ngày 27/01/2018.(22/01/2018)

Lịch công tác tuần từ ngày 01/01-06/01/2018.(02/01/2018)

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện và TT HĐND huyện từ ngày....(25/12/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 04/12-09/12/2017.(05/12/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 27/11-3/12/2017.(27/11/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/11-25/11/2017 ( gửi lại).(24/11/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 13/11-18/11/2017.(13/11/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 9/10-14/10/2017.(09/10/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 02/10-7/10/2017.(02/10/2017)

Lịch công tác tuần của của Lãnh đạo UBND và TT HĐND huyện từ....(25/09/2017)

Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua " Chư Sê chung....(20/09/2017)

Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND và TT HĐND huyện từ ngày....(05/09/2017)

Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND huyện và HĐND huyện từ....(28/08/2017)

Lịch công tác tuần của UBND huyện và TT HĐND huyện từ ngày 21....(21/08/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 14/8-19/8/2017.(14/08/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 07/8/2017-12/8/2017.(07/08/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 31/7-5/8/2017.(31/07/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/7-22/7/2017.(17/07/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 10/7-15/7/2017.(10/07/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/7 đến ngày 8/7/2017.(03/07/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 12/6-16/6/2017.(12/06/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 22-27/5/2017.(22/05/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 01/5-6/5/2017.(03/05/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 24/4-29/4/2017.(26/04/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/4 đến ngày 22/4/2017.(17/04/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 10/4-15/4/2017.(10/04/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/4-8/4/2017.(03/04/2017)

Lịch làm việc của lãnh đạo huyện từ ngày 03/1-07/01/2017.(03/01/2017)

Lịch làm việc của lãnh đạo huyện từ ngày 26/12-31/12/2016.(26/12/2016)

Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong....(26/12/2016)

Lịch làm việc của lãnh đạo huyện từ ngày 19/12-24/12/2016.(19/12/2016)

Lịch làm việc của lãnh đạo huyện từ ngày 05/12-09/12/2016.(05/12/2016)

Lịch làm việc của lãnh đạo huyện từ ngày 28/11-2/12/2016.(28/11/2016)

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ ngày 21/11-26/11....(22/11/2016)

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ ngày 7/11-12/11....(07/11/2016)

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ ngày 31/10-5/11....(03/11/2016)

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo huyện từ ngày 22/8-27/8/2016.(22/08/2016)

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ ngày 18/7-30/7/2016.(18/07/2016)

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.