CHUYÊN MỤC

Chỉ đạo, điều hành > Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2020

12/11/2020

TẢI TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO Kết luận của Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp sơ kết công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020

04/09/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp sơ kết công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020

04/08/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

02/07/2020

TẢI TẠI ĐÂY

V/v TB KL đ/c CT UBND huyện tại buổi họp sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020

16/06/2020

TẢI TẠI ĐÂY

V/v TB Kết luận đồng chí CT UBND huyện tại buổi giao ban sáng ngày 01/6/2020

01/06/2020

TẢI TẠI ĐÂY

V/v Thông báo kết luận của đ/c CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban sáng ngày 18/5/2020

19/05/2020

TẢI TẠI ĐÂY

V/v TBKL của đ/c CT UBND huyện tại cuộc họp sơ kết tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5

06/05/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban sáng ngày 17/02/2020

19/02/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban sáng ngày 17/02/2020

19/02/2020

TẢI TẠI ĐÂY

 |<  < 1 2  >  >| 

Các tin khác

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp sơ....(12/11/2020)

THÔNG BÁO Kết luận của Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại....(04/09/2020)

Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp sơ kết....(04/08/2020)

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết đánh....(02/07/2020)

V/v TB KL đ/c CT UBND huyện tại buổi họp sơ kết công tác tháng....(16/06/2020)

V/v TB Kết luận đồng chí CT UBND huyện tại buổi giao ban sáng....(01/06/2020)

V/v Thông báo kết luận của đ/c CT UBND huyện tại cuộc họp giao....(19/05/2020)

V/v TBKL của đ/c CT UBND huyện tại cuộc họp sơ kết tháng 4....(06/05/2020)

Thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp....(19/02/2020)

Thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp....(19/02/2020)

Về việc thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại....(11/02/2020)

Về việc thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại....(04/02/2020)

Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội....(14/10/2019)

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc....(10/10/2019)

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao....(05/08/2019)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh....(10/07/2019)

Thông báo Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc....(10/05/2019)

Thông báo Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc....(10/04/2019)

Thông báo Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc....(15/02/2019)

Thông báo Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc....(14/01/2019)

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.