CHUYÊN MỤC

Chỉ đạo, điều hành > Khen thưởng, xử phạt

Quyết định xử phạt bi phạm hành chính_Nguyễn Thị Loan

07/12/2022

TẢI TẠI ĐÂY

Quyết định xử phạt bi phạm hành chính_Đặng Tiến Oai

07/06/2022

TẢI TẠI ĐÂY

Quyết định xử phạt bi phạm hành chính

07/02/2022

TẢI TẠI ĐÂY

xử phạt vi phạm hành chính cá nhân vii phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội và lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

02/11/2021

TẢI TẠI ĐÂY

xử phạt vi phạm hành chính cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế

15/10/2021

TẢI TẠI ĐÂY

xử phạt vi phạm hành chính cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế

15/10/2021

TẢI TẠI ĐÂY

xử phạt vi phạm hành chính cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế

16/09/2021

TẢI TẠI ĐÂY

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

10/11/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội và lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

29/10/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch và quảng cáo

25/06/2020

TẢI TẠI ĐÂY

 |<  < 1 2 3  >  >| 

Các tin khác

Quyết định xử phạt bi phạm hành chính_Nguyễn Thị Loan.(07/12/2022)

Quyết định xử phạt bi phạm hành chính_Đặng Tiến Oai.(07/06/2022)

Quyết định xử phạt bi phạm hành chính.(07/02/2022)

xử phạt vi phạm hành chính cá nhân vii phạm trong lĩnh vực an....(02/11/2021)

xử phạt vi phạm hành chính cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế.(15/10/2021)

xử phạt vi phạm hành chính cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế.(15/10/2021)

xử phạt vi phạm hành chính cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế.(16/09/2021)

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an....(10/11/2020)

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an....(29/10/2020)

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể....(25/06/2020)

về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông....(23/05/2020)

về việc xử phạt vphc trong lĩnh vực khoáng sản.(05/03/2020)

Quyết định Tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, chiến sỹ tiên tiến....(25/02/2020)

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực....(25/02/2020)

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực....(19/02/2020)

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực....(19/02/2020)

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực....(19/02/2020)

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực....(19/01/2020)

Quyết định Về việc tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến....(14/01/2020)

Quyết định Về việc tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho....(14/01/2020)

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về y tế.(08/01/2020)

Kê hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh....(26/04/2019)

Kê hoạch triển khai phong trào thi đua " Xây dựng trường học....(26/12/2018)

Kê hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH....(26/03/2018)

Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua " Chư Sê chung....(20/09/2017)

Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong....(26/12/2016)

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.