CHUYÊN MỤC

Đầu tư - xây dựng
 |<  < 1 2  >  >| 

Văn bản liên quan
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
589/QĐ-UBND 5/4/2019 Về việc đăng ký danh mục công trình duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng vốn sự nghiệp thực hiện chương trình 135 năm 2019 
314/QĐ-UBND 4/4/2019 Về việc thành lập tổ công tác xúc tiến Đầu tư huyện chư sê 
330/QĐ-UBND 31/12/2017 Về việc phân bổ kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018 đơn vị: BQLDADDTXD huyện chư sê
330/QĐ-UBND 31/12/2017 Về việc phân bổ kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018 đơn vị: BQLDADDTXD huyện chư sê
358/BC-UBND 31/10/2014 Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn
61/QĐ-UBND 28/3/2019 Phân bổ ngân sách năm 2019 đơn vị BQL DA ĐTXD huyện
61/QĐ-UBND 28/3/2019 Phân bổ ngân sách năm 2019 đơn vị BQL DA ĐTXD huyện
55/QĐ-UBND 25/3/2019 Về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019
55/QĐ-UBND 25/3/2019 Về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019
66/BC-UBND 10/3/2016 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2016 trên địa bàn huyện
225/BC-UBND 09/7/2018 Về việc báo cáo xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019
314/BC-UBND 09/10/2014 Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch XDCB 9 tháng đầu năm

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.