CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Các đơn vị trực thuộc
dvtt.jpg


1. Ban quản lý Bến xe huyện.
    Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Văn Trung.
     
 Điện thoại: 02693.506677
         mail: trungnv.chuse@gialai.gov.vn
2. Ban quản lý các Công trình ĐT&VSMT huyện
    Phó Trưởng ban: Đồng chí Phạm Xuân Phòng
    
 Điện thoại: 0363404119
         Email: phongpx.chuse@gialai.gov.vn
   3. Ban quản lý các Dự án XDCB huyện.
  Trưởng ban: Đồng chí Trần Minh Triều
   
 Điện thoại: 0905.335.151
         Email: trieutm.chuse@gialai.gov.vn
4. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp.
    Giám đốc: Đồng chí: Lê Sỹ Quý.
      Điện thoại: 02693.516.644
         Email: quyls.chuse@gialai.gov.vn
    Phó Giám đốc: Đồng chí: Nguyễn Thị Uyên Ny.
5. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện.
    Giám đốc: Đồng chí Võ Đình Lộc.
    
     Điện thoại: 
         Email: locvd.chuse@gialai.gov.vn
    Phó Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Văn Đức
    Phó Giám đốc: Đồng chí Hồ Xuân Hồng
6. Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện.

    Phó Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Thị Quyên
    
 Điện thoại: 02693.516.899
         Email: quyennt.chuse@gialai.gov.vn

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.