CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Lãnh đạo UBND huyện

 

     1. Đồng chí Rmah H’Bé Nét - Chủ tịch UBND huyện

             Điện thoại: 02693.516188
           Fax: 
            Email: netrh.chuse@gialai.gov.vn


     2. Đồng chí Dương Mạnh Mẫn - PCT Thường trực UBND huyện

             Điện thoại: 02693.506371
           Fax: 
            Email: mandm.chuse@gialai.gov.vn

  3. Đồng chí Trần Minh Triều - PCT  UBND huyện

             Điện thoại: 0905335151
           Fax: 
            Email: trieutm.chuse@gialai.gov.vn
 

   


 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.