CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Các phòng ban chuyên môn

 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.
   - Đồng chí : Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng

             Điện thoại: 02693.620.444
           Fax: 
            Email: duongnv.chuse@gialai.gov.vn
 

- Đồng chí Cáp Hoàng Việt- Phó Chánh văn phòng

             Điện thoại: 0932.516.363
           Fax: 
            Email: vietch.chuse@gialai.gov.vn


2. Phòng Nội vụ.

   - Đồng chí Nguyễn Văn Hợp - Trưởng phòng

             Điện thoại: 0975252425
           Fax: 
            Email: hopnv85.chuse@gialai.gov.vn

    - Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Thuần - Phó Trưởng phòng

             Điện thoại: 0978.318.884
           Fax: 
            Email: thuanntd.chuse@gialai.gov.vn 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch.
    - Đồng chí Đinh Hồng Thuật - Phó Trưởng phòng

             Điện thoại: 0989.030.666
           Fax: 
            Email: thuatdh.chuse@gialai.gov.vn

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường.
   
 - Đồng chí Nguyễn Thanh Pháp - Trưởng phòng

             Điện thoại: 0978.719.893
           Fax: 
            Email: phapnt.chuse@gialai.gov.vn

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
   - Đồng chí Lê Thị Ngọc -  Trưởng phòng

             Điện thoại: 0914.500.847
           Fax: 
            Email: ngoclt.chuse@gialai.gov.vn

   - Đồng chí  Vũ Thị Hà- Phó Trưởng phòng

             Điện thoại: 0269.3506715
           Fax: 
            Email: havt.chuse@gialai.gov.vn

 6. Phòng Văn hóa và Thông tin.

    
- Đồng chí Lê Thị Hồng -  Trưởng phòng

             Điện thoại: 0974.158.939
           Fax: 
            Email: honglt.chuse@gialai.gov.vn

   - Đồng chí Phạm Viết Nghị - Phó Trưởng phòng

             Điện thoại: 0914.176.349
           Fax: 
            Email: nghipv.chuse@gialai.gov.vn

   

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
   - Đồng chí Phạm Văn Hoàng - Trưởng phòng

             Điện thoại: 0963.092.179
           Fax: 
            Email: hoangpv.chuse@gialai.gov.vn

   - Đồng chí Lê Tuấn Nhu- Phó Trưởng phòng

             Điện thoại: 02639.506852
           Fax: 
            Email: nhult.chuse@gialai.gov.vn
 

   

            

8. Phòng Y tế.
   
Đồng chí : Nguyễn Văn Thắng -   Trưởng phòng

             Điện thoại: 02693506706
           Fax: 
            Email: thangnv.chuse@gialai.gov.vn

9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   - Đồng chí Nguyễn Văn Hợp - Trưởng phòng

             Điện thoại: 02693.516.345
           Fax: 
            Email: hopnv.chuse@gialai.gov.vn

- Đồng chí Nguyễn Văn Thương - Phó Trưởng phòng   

             Điện thoại: 0985.512.499
           Fax: 
            Email: thuongnv.chuse@gialai.gov.vn

10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

   - Đồng chí Hồ Minh Hậu  - Phó Trưởng phòng

             Điện thoại: 0913.471.987
           Fax: 
            Email: hauhm.chuse@gialai.gov.vn

    11. Phòng Dân tộc.


   - Đồng chí Đỗ Thị Loan - Phó Trưởng phòng

             Điện thoại: 02693506668
           Fax: 
            Email: loandt.chuse@gialai.gov.vn

12. Thanh Tra huyện.

   - Đồng chí Hồ Sỹ Thuần - Chánh thanh tra

             Điện thoại: 0915979494
           Fax: 
            Email: thuanhs.chuse@gialai.gov.vn
 
         - Đồng chí Trần Văn Lam - Phó Chánh thanh tra
             Điện thoại: 0935.620.399
           Fax: 
            Email: lamtv.chuse@gialai.gov.vn

13. Phòng Tư pháp. 

     - Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy - Trưởng phòng

             Điện thoại: 0985.484.113
           Fax: 
            Email: thuyntl.chuse@gialai.gov.vn

 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.