CHUYÊN MỤC

cctthc-(3).jpg

 
Giới thiệu > Hộp thư điện tử
htdt.jpg
 
 

1. Danh bạ hộp thư điện tử Khối Đảng:
 
STT Tên cơ quan Tài khoản điện tử
1 Thường trực Huyện ủy
tthu.chuse@gialai.gov.vn
2 Ban Tổ chức huyện ủy btchu.chuse@gialai.gov.vn
3 Ban Dân vận huyện ủy bdvhu.chuse@gialai.gov.vn
4 Ban Tuyên giáo huyện ủy btghu.chuse@gialai.gov.vn
5 Ủy ban kiếm tra huyện ủy ubkthu.chuse@gialai.gov.vn
6 Văn phòng huyện ủy vphu.chuse@gialai.gov.vn
7 Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện ubmttq.chuse@gialai.gov.vn
8 Hội Nông dân hnd.chuse@gialai.gov.vn
9 Hội Phụ nữ hpn.chuse@gialai.gov.vn
10 Hội Cưu Chiến binh hccb.chuse@gialai.gov.vn
11 Huyện đoàn hdoan.chuse@gialai.gov.vn
12 Liên đoàn lao động ldld.chuse@gialai.gov.vn
13 Hội người cao tuổi hnct.chuse@gialai.gov.vn


2. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:

 
  Tên cơ quan Tài khoản điện tử
1 UBND Huyện Chư Sê ubndchuse@gialai.gov.vn
2 Văn phòng HĐND và UBND vphdnd.chuse@gialai.gov.vn - vanphong.chuse@gialai.gov.vn
3 Phòng Tài chính kế hoạch tckh.chuse@gialai.gov.vn
4 Phòng LĐ-TBXH ldtbxh.chuse@gialai.gov.vn
5 Phòng Tài nguyên môi trường tnmt.chuse@gialai.gov.vn
6 Phòng NN&PTNT  nnptnt.chuse@gialai.gov.vn
7 Phòng Tư Pháp tp.chuse@gialai.gov.vn
8 Phòng Dân tộc dt.chuse@gialai.gov.vn
9 Phòng Kinh tế - Hạ tầng ktht.chuse@gialai.gov.vn
10 Phòng Y tế yte.chuse@gialai.gov.vn
11 Phòng Nội vụ nv.chuse@gialai.gov.vn
12 Thanh tra tt.chuse@gialai.gov.vn
13 Phòng VHTT vhtt.chuse@gialai.gov.vn
14 Phòng GDĐT gddt.chuse@gialai.gov.vn
15 BQL các DA ĐTXD bqldadtxd.chuse@gialai.gov.vn
16 BQLCTĐT&VSMT bqlctdtvsmt.chuse@gialai.gov.vn
17 BQL Bến xe bqlbx.chuse@gialai.gov.vn
18 BQL Chợ Chư Sê bqlc.chuse@gialai.gov.vn
19 BQL Chợ Mỹ Thạch bqlcmt.chuse@gialai.gov.vn
20 Trung tâm VHTT ttvhtt.chuse@gialai.gov.vn
21 Trạm QL&PP nước sạch tqlppns.chuse@gialai.gov.vn
22 Đội GTCC dgtcc.chuse@gialai.gov.vn
23 VP Đăng ký QSD đất vpdkqsdd.chuse@gialai.gov.vn
24 Hội Chữ thập đỏ hctd.chuse@gialai.gov.vn
25 Công an huyện ca.chuse@gialai.gov.vn
26 Huyện đội hdoi.schuse@gialai.gov.vn
27 Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê ctcs.chuse@gialai.gov.vn
28 Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê bqlrph.chuse@gialai.gov.vn
29 Bảo hiểm xã hội Chư Sê bhxh.chuse@gialai.gov.vn
30 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Sê ccthads.chuse@gialai.gov.vn
31 Công ty cổ phần Thương mại ductcptm.chuse@gialai.gov.vn
32 Hạt Kiểm lâm Chư Sê hkl.chuse@gialai.gov.vn
33 Kho bạc huyện Chư Sê kb.chuse@gialai.gov.vn
34 Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Chư Sê nhnnptnt.chuse@gialai.gov.vn
35 Trung tâm Y tế Chư Sê ttyt.chuse@gialai.gov.vn
36 Trường THCS Dân tộc Nội trú Chư Sê thcsdtnt.chuse@gialai.gov.vn
37 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Chư Sê thptnvc.chuse@gialai.gov.vn
38 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thptnbk.chuse@gialai.gov.vn
39 Trường THPT Trường Chinh thpttc.chuse@gialai.gov.vn
40 Trường THPT Trần Cao Vân thpttcv.chuse@gialai.gov.vn
41 Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Sê vksnn.chuse@gialai.gov.vn
42 Tòa án nhân dân huyện Chư Sê tann.chuse@gialai.gov.vn
43 Chi cục thuế Chư Sê - Chư Pưh ctc.chuse@gialai.gov.vn

3. UBND các xã, thị trấn
 
01 UBND TT Chư Sê ubndttcs.chuse@gialai.gov.vn
02 UBND xã Ia Blang ubndiablang.chuse@gialai.gov.vn
03 UBND xã Ia Hlop ubndiahlop.chuse@gialai.gov.vn
04 UBND xã Dun ubnddun.chuse@gialai.gov.vn
05 UBND xã Alba ubndalba.chuse@gialai.gov.vn
06 UBND xã Kong Htok ubndkonghtok.chuse@gialai.gov.vn
07 UBND xã Bờ Ngoong ubndbongoong.chuse@gialai.gov.vn
08 UBND xã Bar Maih ubndbarmaih.chuse@gialai.gov.vn
09 UBND xã Ayun ubndayun.chuse@gialai.gov.vn
10 UBND xã Ia Ko ubndiako.chuse@gialai.gov.vn
11 UBND xã Ia Tiêm ubndiatiem.chuse@gialai.gov.vn
12 UBND xã Ia Glai ubndiaglai.chuse@gialai.gov.vn
13 UBND xã Ia Pal ubndiapal.chuse@gialai.gov.vn
14 UBND xã Chư Pơng ubndchupong.chuse@gialai.gov.vn
15 UBND xã Hbong ubndhbong.chuse@gialai.gov.vn 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.