CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức > Cơ cấu tổ chức HĐND
I. Hội đồng nhân dân Huyện Chư Sê, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện:

Đồng chí: Nguyễn Hồng Hà
Chủ tịch HĐND huyện
2. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện:

Đồng chí: 
Rmah H'Bé Nét
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 
 
3. 03 Ban HĐND:
Đồng chí: Trịnh Công Văn
Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

Đồng chí: Lương Xuân Bắc
Trưởng Ban Kinh tế và Xã hội HĐND huyện.

Đồng Chí: 
Trưởng Ban Dân tộc HĐND Huyện.
Danh sách đại biểu HĐND huyện: 40 người.
- Số đơn vị bầu cử: 09
Đơn vị bầu cử số 1: Thị trấn Chư Sê
STT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
1 Nguyễn Hồng Hà Bí thư huyện ủy  
2 Nguyễn Hồng Linh Chủ tịch UBND huyện  
3 Đỗ Văn Khánh Bí thư Đảng ủy Thị trấn  
4 Trần Thị Thúy Anh Phó trưởng phòng NN&PTNT  
5 Nguyễn Tấn Lợi Trụ trì chùa Mỹ thạch huyện  
6 Trần Đình Công Ban CH QS huyện  
7 Trịnh Công Văn Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện  
8 Dương Mạnh Mẫn Chánh Văn phòng huyện ủy  
Trần Thị Thanh Thuận Giáo viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm  
10 Nguyễn Minh Hoàng Công chức Văn hóa - Xã hội thị trấn Chư Sê  
Đơn vị bầu cử số 2: xã Dun và xã Iapal
STT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
1 Phan Tất Phượng Bí thư Đảng ủỷ xã Iapal  
2 Rah Lan H'Thanh Bí thư Đảng ủy xã Dun  
3 Rmah H'Bé Nét Phó Chủ tịch HĐND huyện  
4 Mai Văn Thiên Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy  
Đơn vị bầu cử số 3: Xã H'Bông và xã Ayun
STT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
1 Nguyễn Đình Đạt Bí thư Đảng ủy xã Ayun  
2 Nguyễn Cẩm Bí thư Đảng ủy xã H'Bông  
3 Đinh Thị Thông Phó Chủ tịch HĐND huyện  
4 Phạm Thị Kim Yến Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đảng  
Đơn vị bầu cử số 4: Xã Al Bă và xã Kong Htok
STT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
1      
2 Siu Vôn Phó Bí thư Đảng ủy xã Kong Htok  
3 Nguyễn Văn Đức Liên đoàn lao động huyện  
4 Nguyễn Đình Viên Trưởng phòng TN-MT huyện  
Đơn vị bầu cử số 5: Xã Bờ ngoong và Xã Bar Maih
STT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
1 Hồ Sỹ Thuần Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong  
2 Đinh Nhôm Chủ tịch hội phụ nữ xã Bar Maih  
3 Nguyễn Đức Toàn Chủ tịch hội nông dân huyện  
4      
Đơn vị bầu cử số 6: Xã Ia tiêm và Chư Pơng
STT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
1 Rcom Việt Bí thư Đảng ủy xã Ia tiêm  
2 Rah Lan H'Lang Chủ tịch UBND xã Chư pơng  
3 Nguyễn Văn Nhẫn Chủ tịch UBMTTQ huyện  
4 Lương Xuân Bắc Trưởng ban KT-XH HĐND huyện  
Đơn vị bầu cử số 7: Xã Ia Glai và Xã Ia Blang
STT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
1 Trương Thanh Hoài Bí thư Đảng ủy xã Ia Blang  
2 Rlan Quy Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Glai  
3 Nguyễn Hữu Tâm Phó Chủ tịch UBND huyện  
4 Nguyễn Đức Cường Trưởng phòng TC-KH huyện  
5 Kpuih H'Blê Chủ tịch hội LHPN huyện  
Đơn vị bầu cử số 8: Xã Ia Hlốp và Xã Iako
STT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
1 Rơ Mah Sớ Bí thư Đảng ủy xã Ia Ko  
2 Kpuih H'Hạnh Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia HLốp  
3      
4 Phan Thanh Hải Phó Trưởng Công an huyện  
5 Võ Thị Tuyết Nhung Trung tâm y tế huyện  


 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.