CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức > Cơ cấu tổ chức HĐND
I. Hội đồng nhân dân Huyện Chư Sê, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện:

Đồng chí: Nguyễn Hồng Hà
Chủ tịch HĐND huyện
2. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện:

Đồng chí: Kpuih H' B Lê
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 
 
3. 03 Ban HĐND:
 
Đồng chí: Trịnh Công Văn
Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

Đồng chí: Lương Xuân Bắc
Trưởng Ban Kinh tế và Xã hội HĐND huyện.

Đồng Chí: Dương Mạnh Huy
Trưởng Ban Dân tộc HĐND Huyện.

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.