CHUYÊN MỤC

Công tác phòng chống tham nhũng
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
1 17/KH-UBND 07/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn huyện Chư Sê TẢI TẠI ĐÂY!
2 22/KH-UBND 21/01/2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn huyện Chư Sê TẢI TẠI ĐÂY!
3 969/QĐ-UBND 22/12/2021 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 trên địa bàn huyện Chư Sê TẢI TẠI ĐÂY!
4 17/KH-UBND 22/01/2021 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Chư Sê TẢI TẠI ĐÂY!
5 1063/QĐ-UBND 17/11/2020 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 TẢI TẠI ĐÂY!
6 20/KH-UBND 21/01/2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện Chư Sê TẢI TẠI ĐÂY!
7 1190/QĐ-UBND 21/01/2020 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 TẢI TẠI ĐÂY!
8 124/KH-UBND 21/01/2020 Về việc Kế hoạch triển khai thực hiện QĐ số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của TTCP về phê duyệt Đề án Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện chư sê  TẢI TẠI ĐÂY!
9 160/KH-UBND 21/01/2020 Về việc kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019, năm 2020 trên địa bàn huyện chư sê  TẢI TẠI ĐÂY!
10 110/KH-UBND 22/07/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ " về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc" trên địa bàn huyện Chư Sê  TẢI TẠI ĐÂY!
11 09/KH-UBND 21/01/2019 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn huyện Chư Sê TẢI TẠI ĐÂY!
12 858/QĐ-UBND 29/11/2018 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 TẢI TẠI ĐÂY!

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.