CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền > Phòng, chống dịch covid 19 > Gia Lai: Một số nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng

Gia Lai: Một số nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 9 (lần 03).

12/09/2021

     Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa có văn bản số 1607/STTTT-TTBCXB ngày 10/9/2021, về việc tiếp tục tuyên truyền một số nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 9 (lần 03) 


Ảnh minh họa: nguồn internet
      Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, trung ương, ngành và các tỉnh thành khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện), Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tập trung triển khai tuyên truyền một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền nội dung các văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh:

-Công văn số 366/CV-BCĐ ngày 09/9/2021 về việc gỡ bỏ phong tỏa tạm thời đối với Làng Hle Hlang - xã Yang Trung huyện Kông Chro sau thời gian khoanh vùng để phòng, chống dịch Covid-19.  Trong đó, Thông tin, tuyên truyền việc gỡ bỏ phong tỏa đối với 02 hộ gia đình và gỡ bỏ khoanh vùng tạm thời đối với Làng Hle Hlang - xã Yang Trung - huyện Kông Chro bắt đầu từ ngày 09/9/2021.
-Báo cáo số 367/BC-BTTr-BCĐ ngày 09/9/2021 về công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
-Báo cáo số 369/BC-BTTr-BCĐ ngày 10/9/2021 về công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2.Thông tin tuyên truyền nội dung Thông báo số 01/TB-TCT ngày 10/9/2021 của Tổ công tác hỗ trợ sản xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa nông sản tỉnh về phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác hỗ trợ sản xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa nông sản trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về nội dung hỗ trợ cung ứng hàng hóa thiết yếu và tiêu thụ hàng hóa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến rộng rãi thông tin đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
3.Tuyên truyền nội dung Công văn số 628/TTCS-TT ngày 09/9/2021 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền mô hình Tổ Covid cộng đồng. Theo đó, thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về kinh nghiệm thành công của tỉnh Bắc Giang trong việc huy động nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch Covid -19 thông qua Tổ Covid cộng đồng, nhằm nhân rộng mô hình này trên cả nước.
4.Tuyên truyền nội dung Công văn số 2013/SGTVT-KHTCVT ngày 09/9/2021 của sở Giao thông vận tải về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Pleiku trong tình hình mới.
5.Thông tin, tuyên truyền nội dung các văn bản của Sở Công Thương:

- Công văn số 1606/SCT-QLTM ngày 08/9/2021 về việc đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Công văn số 1613/SCT-QLTM ngày 09/9/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, tạp hóa.

6. Tiếp tục thông tin tuyên truyền rộng rãi danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 09/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai.        Chi tiết các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nêu trên được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở TT&TT tại địa chỉ:http://stttt.gialai.gov.vn/kkk/virus-ncov.aspx
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.