CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền > Phòng, chống dịch covid 19 > Huyện Chư Sê tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số

Huyện Chư Sê tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

20/08/2021

      Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19, UBND huyện Chư Sê đã xây dựng kế hoạch thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19. Theo đó, người sử dụng lao động khi có đủ các điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ các chính sách bao gồm: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Hỗ trợ người lao động ngừng việc. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID -19, cách ly y tế. Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật. Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch. Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm dừng kinh doanh để phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương, ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác.
     UBND Huyện Chư Sê yêu cầu các phòng ban, các cơ quan liên quan phối hợp với các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, thống kê lập danh sách đối tượng được hưởng, các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 để hỗ trợ theo quy định với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để chính sách kịp thời đến với người lao động và người sử dụng lao động, đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, đúng đối tượng, tuyệt đối không để sai sót, trục lợi; đồng thời quan tâm làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện./.
                                                                                                                                  Nhuận HảiOther

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.