CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền > Quản lý khai thác tài nguyên, thiên nhiên > Chư Sê: Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023

Chư Sê: Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023

18/04/2023

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023; UBND huyện Chư Sê vừa có công văn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị,  UBND các xã, thị trấn tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Với chủ đề “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người”;nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, trẻ em, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc cùng thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước, vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân để hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời kêu gọi người dân cùng hành động để có đủ nước và dùng nước sạch một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh.


Ảnh minh họa
Lễ phát động và hưởng ứng được tổ chức từ ngày 29/4/2023 đến ngày 06/5/2023, khuyến khích kéo dài đến ngày môi trường Thế giới 05/6/2023 và lồng ghép với các sự kiện. Các hoạt động chính trong Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 bao gồmtuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (Hệ thống truyền thanh, truyền hình...), treo biểu ngữ, áp phích, phát tờ rơi với nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương. Tổ chức các chiến dịch truyền thông theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tuyến. Đồng thời tổ chức các đợt đánh giá, kiểm tra hoạt động của các công trình cấp nước; đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, kiểm tra nhà vệ sinh công cộng; vận động người dân xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh hộ gia đình an toàn./.
Mỹ Đức

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.