CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền > Vệ sinh môi trường, rác thải > Xã Bờ Ngoong thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Xã Bờ Ngoong thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

12/10/2021

     Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, xã Bờ Ngoong luôn coi trọng và thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ vậy, cuối năm 2018, xã Bờ Ngoong đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.
     Trước khi triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Bờ Ngoong chưa được chú trọng. Người dân khu vực nông thôn chưa có thói quen thu gom rác thải tại gia đình, ngoài đồng ruộng, nơi công cộng để xử lý; rác thải sau khi thu gom cũng chưa được xử lý đúng cách; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia còn thấp… Từ thực tế đó, để đạt tiêu chí môi trường bao gồm: chất thải, nước thải được gom, xử lý theo quy định; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; không có các hoạt động gây suy giảm môi trường… xã Bờ Ngoong đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”, “Giờ trái đất”, Tuần lễ “Nước sạch và vệ sinh môi trường”, “Làm cho thế giới sạch hơn”… Ngoài ra, xã cũng thường xuyên phát động Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng các công trình nước sạch, nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn


Tuyến đường xanh, sạch, đẹp.  Ảnh: C.M
     Mục tiêu của tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM là bảo vệ, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường khu vực nông thôn. Do đó, xã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể xã tích cực tuyên truyền, phát động Nhân dân thực hiện nhiều phong trào, mô hình bảo vệ môi trường như: Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi”, “Thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng”, thu gom rác thải nhựa, thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình… Thông qua các phong trào góp phần thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Đến nay, 100% số hộ dân trong xã được dùng nước hợp vệ sinh, trong đó có 82,78% số hộ dân sử dụng nước sạch; hệ thống rãnh thoát nước thải được cải tạo. Các hộ dân có chuồng trại chăn nuôi đã thực hiện làm hầm bioga, đệm lót sinh học, hạn chế tình trạng xả thải bừa bãi ra môi trường. Cùng với đó, nhiều hộ dân thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình để giảm thiểu lượng rác phải đưa đi xử lý.
     Để chung tay hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp, các hội, đoàn thể của xã cũng thường xuyên tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; vận động hội viên, đoàn viên và cộng đồng hạn chế sử dụng túi nilon, chủ động phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình. Ngoài ra, các hội viên phụ nữ trong xã còn tích cực trồng các tuyến đường hoa, hàng rào xanh để góp phần làm đẹp cho làng quê.
 

Hội viên phụ nữ tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa tại các tuyến đường.  Ảnh: C.M
      Những hành động thiết thực đó đã mang lại môi trường, cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ môi trường ở xã Bờ Ngoong đã tác động tích cực đến ý thức, hành động của người dân. Qua đó, người dân chủ động tham gia giữ vững tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Phấn đấu đến cuối năm 2021, Bờ Ngoong sẽ về đích xã Nông thôn mới nâng cao.
                                                                                      Vũ Cúc

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.