CHUYÊN MỤC

Phổ biến giáo dục pháp luật > Chính sách có hiệu lực tháng 6/2022 về công chức, viên chức

Chính sách có hiệu lực tháng 6/2022 về công chức, viên chức

06/06/2022

Các chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức sẽ có hiệu lực trong tháng 6/2022..


Ảnh minh họa: nguồn Internet.
1. Chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho bác sĩTại Thông tư sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế số 03/2022/TT-BYT, Bộ Y tế đã không còn quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học là một trong những yêu cầu của viên chức ngành y tế.
Cụ thể, hiện nay, Thông tư liên tịch số 10 năm 2015 quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức là bác sĩ như sau
   
Căn cứ bảng trên, có thể thấy, trong tháng 6 cụ thể là từ 10/6/2022 - thời điểm Thông tư 03 chính thức có hiệu lực, các chức danh viên chức bác sĩ không còn phải có các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Tuy nhiên, dù không yêu cầu chứng chỉ nhưng các bác sĩ đều phải có kỹ năng sử dụng tin học cơ bản và sử dụng ngoại ngữ/tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.
Đồng thời, chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp được áp dụng chung cho các hạng mà không chia rõ tương ứng với từng hạng như trước đây
2. 8 vị trí công tác tổ chức cán bộ ở địa phương phải đổi định kỳĐây là nội dung chính nêu tại Thông tư số 3/2022/TT-BNV về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.
Cụ thể, Điều 2 Thông tư này nêu rõ các vị trí đó gồm:
- Thâm định nhân sự để trình bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
- Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.
- Thẩm định hồ sơ trình phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế.
- Thẩm định đề án thành lập mới, sắp xếp lại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước, hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ…
- Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các cấp ở địa phương.
- Thẩm định hồ sơ để trình quyết định hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
- Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo.
- Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Nhà nước.
Trong đó, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 - 05 năm với các công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc nêu trên.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/6/2022.

3. Người nhà Lãnh sự danh dự không được ưu đãi, miễn trừChính phủ ban hành Nghị định 26/2022/NĐ-CP của Chính phủ về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam.
Theo đó, Điều 16 Nghị định 26 năm 2022 quy định về quyền ưu đãi, miễn trừ của Lãnh sự danh dự như sau:
- Được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ như được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể trừ trường hợp phạm tội nghiêm trọng, được miễn trừ xét xử về hình sự trừ khi phạm tội nghiêm trọng, được miễn thuế, lệ phí trừ thuế gián thu, thuế, lệ phí thừa kế, chuyển nhượng tài sản…
- Không được sử dụng giao thông viên ngoại giao, lãnh sự, túi ngoại giao, lãnh sự; điện mật mã để liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của nước hoặc Chính phủ của nước cử…
- Được thông báo cho nước cử khi bị bắt, tạm giữ, tạm giam hoặc truy tố; không phải cung cấp chứng cứ liên quan đến chức năng lãnh dự, quyền miễn trừ xét xử khi thực hiện chức năng lãnh sự của mình.
- Thành viên gia đình của lãnh sự danh dự không được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ.
Nghị định này có hiệu lực từ 01/6/2022.
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.