CHUYÊN MỤC

Tiếp cận thông tin
Default news teaser image
Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong ,ĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong ,ĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố .

Default news teaser image
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch khu trung tâm hành chính và khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn chư sê, huyện chư sê

Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch khu trung tâm hành chính và khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn chư sê, huyện chư sê.

Default news teaser image
Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 09thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 09thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố .

Default news teaser image
Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hò chứa nước thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hò chứa nước thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn .

Default news teaser image
Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố .

Default news teaser image
V/v công bố Danh mục gồm 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực quy định xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

V/v công bố Danh mục gồm 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực quy định xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố .

Default news teaser image
V/v công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

V/v công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố .

 |<  <  1 2 3  >  >| 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.