CHUYÊN MỤC

Xây dựng nông thôn mới > Quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

11/03/2022

     Với sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, huyện Chư Sê đã đạt được nhiều dấu ấn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, vấn đề quan trọng đặt ra đối với các xã đã đạt chuẩn NTM và các xã đang xây dựng NTM là làm sao để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt. Để làm được điều này đòi hỏi phải có hướng đi đúng, cách làm đúng. Những thành tựu về xây dựng NTM đã tạo nên sự thay đổi sâu sắc, cơ bản, toàn diện về chính trị, kinh tế - xã hội, chất lượng của cuộc sống, môi trường ở khu vực nông thôn. Đến nay, huyện Chư Sê có 12/14 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 85,72%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 61,5 triệu đồng.
     Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đáp ứng thực tiễn đặt ra trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Qua thời gian triển khai, chương trình đã đi vào thực chất, sự chuyển biến tích cực trong phương thức chỉ đạo thực hiện đã đưa người dân, cộng đồng về đúng vị trí là chủ thể chương trình. Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, người dân đã đồng tình, hưởng ứng cùng chính quyền, góp phần hoàn thành từng tiêu chí xây dựng NTM


Làm đường giao thông nông thôn tại xã Bar Măih.   Ảnh: Internet
     Trong năm 2021, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã huy động được nguồn lực đạt trên 166 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, huyện đã phân bổ, đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh. Đến nay, 12/14 xã đạt tiêu chí về giao thông (còn Ayun và IaKo chưa đạt); hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất. Trường học, cơ sở y tế, các trung tâm văn hóa thể thao được đầu tư xây mới, nâng cấp làm nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Hệ thống tổ chức chính trị ở cơ sở được củng cố; công tác quản lý, điều hành được đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
 

Người dân Chư Sê liên kết trồng dâu, nuôi tằm với Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mang Yang.  Ảnh: N.Q
 

Mô hình thâm canh cây ngô CP511.  Ảnh: H.V
      Tại các địa phương trong huyện, một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, những dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm bước đầu hình thành. Về kinh tế hợp tác xã (HTX), chất lượng hoạt động của HTX ngày càng được nâng cao, các khâu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được mở rộng, doanh thu, lợi nhuận của HTX tăng dần, một số trang trại đã áp dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất.
     Tuy nhiên, thực hiện thành công các tiêu chí NTM chỉ là bước khởi đầu. Việc giữ vững và nâng cao chất lượng một số tiêu chí NTM là vấn đề quan trọng được đặt ra với các địa phương. Trong đó một số tiêu chí “mềm” dễ bị “lung lay” nếu thiếu biện pháp duy trì như tiêu chí thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, an ninh - quốc phòng…
      Thực tế từ các xã thực hiện Chương trình NTM cho thấy, không phải địa phương nào cũng tìm được hướng đi phù hợp để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân và giữ vững tiêu chí 10 (tiêu chí thu nhập). Trong khi đó, nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương còn hạn chế, đặc biệt là việc đầu tư chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung còn rất ít, tổng mức đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng với nhu cầu thực tiễn.
Duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt đang là thách thức không nhỏ đối với các địa phương. Các tiêu chí như: Giao thông, thủy lợi, trường học, điện, chợ nông thôn… nếu không duy tu, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên thì theo thời gian, quá trình sử dụng, ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu sẽ làm hao mòn, hư hỏng. Còn đối với những tiêu chí như: Thu nhập bình quân, tỷ lệ hộ nghèo, an ninh trật tự, môi trường… luôn thay đổi và phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan cũng như ý thức của người dân. Điều này đòi hỏi các địa phương phải có giải pháp cụ thể, sát thực tế thì việc xây dựng NTM mới bền vững.
     Để giữ vững các tiêu chí NTM, huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Tổ chức lại sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản xuất, thu nhập cho người dân. Cùng với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, huyện còn ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm… Song song với đó, Đảng ủy các xã đã đưa vào nghị quyết hàng năm, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường; xây dựng các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu; từng bước nâng cao trình độ dân trí của người dân nông thôn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đào tạo nghề cho lao động nông thôn… Ngoài ra, Mặt trận và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở tích cực vận động, tổ chức cho người dân thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và tham gia các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa. Phấn đấu duy trì 100% người dân ký cam kết thực hiện nghiêm các hương ước, quy ước; vệ sinh sạch sẽ đường làng, ngõ xóm.
Việc phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng NTM đã giúp môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn được giữ vững. Chư Sê đã có những bước tiến dài trong xây dựng NTM, từ quán triệt chủ trương, thay đổi nhận thức đến những hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị và nhân dân. 
     Huyện Chư Sê xác định, xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, Nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ, người dân là chủ thể, thời gian tới, huyện Chư Sê tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo hướng nâng cao toàn diện chất lượng các tiêu chí; xây dựng NTM Chư Sê có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của địa phương./. 
                                                                                      Vũ Cúc

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.