CHUYÊN MỤC

Các văn bản QPPL lấy ý kiến!


1.  Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016

2.  Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

3.  Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015
 
4. Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

5. Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

6. Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

7. Quyết định 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

8. Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015
 
Nội dung góp ý

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.