Tin tức > Nông thôn mới > Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

18/07/2020

     Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2010 để xây dựng và triển khai trên phạm vi nông thôn toàn quốc, căn cứ tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đến nay, sau hơn 9 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt và vượt các mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.     Để tiếp tục đẩy mạnh, động viên chương trình; ngày 09/7/2020, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Văn bản số 1426/UBND-NL về việc phổ biến, tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới theo kế hoạch của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. Cuộc thi nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội đối với chương trình xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đẩy mạnh cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách và phásp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện Chương trình. Đồng thời, cuộc thi cũng nhằm ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên, cá nhân tích cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa lớn; góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về đề tài này

Nội dung Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020:
   Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi được đăng tại trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin nongthonmoi.gov.vn trang fanpage: “Nông thôn mới Trung ương”.
   Các tác phẩm tham dự Cuộc thi năm 2020 phải là các tác phẩm được đăng phát trên báo chí tính từ ngày 1/1/2017 đến 20/10/2020. Ban tổ chức cuộc thi nhận bài tham dự đến hết ngày 30/10/2020.

     Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Điều phối NTM Trung ương; số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

  Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả gửi qua thư điện tử nongthonmoi@mard.gov.vn để tổng hợp.
     - Nội dung Cuộc thi ảnh về NTM giai đoạn 2010 – 2020:
   Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi được đăng tại trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin nongthonmoi.gov.vn trang fanpage: “Nông thôn mới Trung ương”.
     Tác phẩm dự thi được chụp trong thời gian bắt đầu từ ngày 1/1/2020 đến 31/10/2020, chưa đoạt giải hoặc triển lãm trong các cuộc thi nào khác. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến trước 12h00 ngày 2/11/2020.
   Các tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi theo hai hình thức: Ảnh dạng file kỹ thuật số gửi theo email: ntm.tthtqt@gmail và theo đường link: http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/cuoc-thi-anh-dep-nong-tho-moi.aspx. Hoặc       Ảnh in hoặc lưu trên USB gửi trực tiếp qua đường bưu điện về Ban tổ chức theo địa chỉ: Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 02 Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
                                                                                                                                                       Lê Loan
 
 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.