CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > Phòng Tư pháp: hoàn thành tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2017.

Phòng Tư pháp: hoàn thành tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2017.

18/05/2017

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc ban hành kế hoạch công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Chư Sê năm 2017, Phòng Tư pháp huyện đã xây dựng và triển khai xong kế hoạch số 02/KH-PBPL ngày 20/3/2017 của về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới đợt 01 năm 2017.

Hội nghị tuyên truyền pháp luật tại xã Ia Blang. ảnh TH
Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tư pháp về nội dung pháp luật trọng tâm cần tuyền truyền phổ biến đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn, phòng Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, biên soạn và phổ biến đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Năm 2017, với nội dung pháp luật trọng tâm là phòng chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo, cộng với việc tình hình khiếu nại, tố cáo trong cả nước nói chung và huyện Chư Sê vẫn còn phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, nhằm giúp nhân dân hiểu rõ và nắm bắt các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, đồng thời trang bị thêm kiến thức cho cán bộ, công chức các xã, thị trấn trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, phòng Tư pháp đã tham mưu, đề xuất UBND huyện cho phép tuyên truyền phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật phòng chống tham nhũng năm 2012.
Bên cạnh đó, phòng Tư pháp đã chủ động tuyên truyền, vận động công chức, nhân dân tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh giác với tình trạng ngộ độc rượu methanol.
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2017 đã đạt được kết quả cao, với 15 lượt tuyên truyền đã có trên 620 cán bộ, công chức và hệ thống chính trị các thôn, làng, tổ dân phố tham dự. Tại các hội nghị, báo cáo viên và đại biểu đã trao đổi kiến thức pháp luật và những thắc mắc của người dân về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, nhất là khiếu nại đông người, từ đó cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến người thân và nhân dân ở khu dân cư mình sinh sống.
Cũng trong đợt tuyên truyền này, các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác phối hợp với phòng Tư pháp huyện để tổ chức truyên truyền pháp luật đến với cán bộ, công chức và nhân dân. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn thờ ơ, chưa thực sự quan tâm phối hợp, việc bố trí thời gian chưa đảm bảo theo kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt, thành phần, số lượng người tham gia ít, sơ sài. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền của cấp xã đến các thôn làng rất hạn chế, hầu như không thực hiện.
Để không ngừng nâng cao ý thức pháp luật cho người dân và cán bộ, công chức cơ sở, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là cần thiết và có vai trò quan trọng. Do đó, cần thực hiện đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã, công tác phối hợp giữa phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn cần thực hiện chặt chẽ, chủ động; thực hiện vận động, thông báo đến cán bộ, công chức và nhân dân tham gia để nâng cao kiến thức pháp luật. Đặc biệt, công tác này cần sự quan tâm của các cấp Ủy đảng, chính quyền để mang lại hiệu quả cao./.
Phạm Ngọc Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.