CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Đoàn kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Gia Lai làm việc với UBND huyện

Đoàn kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Gia Lai làm việc với UBND huyện Chư Sê.

03/11/2015

Sáng ngày 2/11/2015, đoàn kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Gia Lai do bà Trần Thị Hoài Thanh – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phó ban thường trực vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Chư Sê.

Toàn cảnh buổi làm việc.  Ảnh: Vũ Cúc.
          Trong 9 tháng đầu năm 2015, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Chư Sê đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hơn 7.500 lượt cán bộ phụ nữ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; luật bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” và tiểu đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Các chương trình trọng tâm cũng được gắn kết với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời, thể hiện được chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, như: Chăm sóc sức khỏe, giới thiệu việc làm, dạy nghề, phòng chống các tệ nạn xã hội từ trong gia đình… Qua đó, đời sống của một bộ phận phụ nữ nghèo được cải thiện, thu hút và tập hợp ngày càng nhiều chị em phụ nữ tham gia và gắn bó với tổ chức Hội phụ nữ. Để đảm bảo tăng dần tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, UBND huyện luôn thực hiện đúng, nghiêm túc các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác phụ nữ; quy định cụ thể tỷ lệ nữ trong số đại biểu HĐND các cấp; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ nữ, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác cán bộ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các diễn đàn lớn, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra và thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Chư Sê đã trao đổi, làm rõ những kết quả đã đạt được và tồn tại, hạn chế để Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện khắc phục trong thời gian tới.
          Kết luận buổi làm việc, bà Trần Thị Hoài Thanh – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Phó ban thường trực vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Gia Lai đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Chư Sê đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ để Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Chư Sê thực hiện trong thời gian tới, trong đó chú trọng đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới cho quần chúng nhân dân; phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của huyện nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra./.
                                                                            
Vũ Cúc.

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.