CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Chính sách hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Chính sách hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/07/2020

     Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Nghị quyết số 123/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 về việc ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, một số nội dung chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông gồm:
     - Chi, mức hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo: Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn; Chi thù lao giảng viên, trợ giảng; phụ cấp tiền ăn giảng viên, trợ giảng; chi phí đưa, đón, bố trí nơi ở cho giảng viên, trợ giảng; chi thù lao hướng dẫn viên tham quan, thực hành thao tác kỹ thuật; Chi in ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp phục vụ lớp học; giải khát giữa giờ; tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế; thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập; vật tư thực hành lớp học; thuê phiên dịch và biên dịch; chi tổ chức khai giảng, bế giảng, in chứng chỉ, chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên; chi khác phục vụ trực tiếp lớp học; Chi hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, nơi ở, tài liệu học trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông cho đối tượng nhận chuyển giao công nghệ và đối tượng chuyển giao công nghệ; Chi khảo sát, học tập trong nước.
     - Chi, mức hỗ trợ thông tin tuyên truyền: Tuyên truyền qua hệ thống truyền thông đại chúng; xuất bản tạp chí, tài liệu và các loại ấn phẩm khuyến nông; bản tin, trang thông tin điện tử khuyến nông; Tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, tham quan học tập; Tổ chức hội nghị sơ kết, tồng kết khuyến nông, hội nghị giao ban khuyến nông; Tổ chức hội chợ, triển lãm hàng nông nghiệp; Tổ chức hội thi, tuyên truyền, vận động về các hoạt động khuyến nông; Chi ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin khuyến nông.
     - Chi, mức hỗ trự xây dựng và nhân rộng mô hình: Chi hỗ trợ giống, thiết bị, vật tư thiết yếu; Chi tập huấn kỹ thuật, sơ kết, tổng kết mô hình; Chi thông tin tuyên truyền, hội nghị, hội thảo, tham quan học tập nhân rộng mô hình; Chi thuê cán bộ kỹ thuật chỉ đạo mô hình trình diễn.


Khuyến khích các hoạt động khuyến nông (Ảnh nguồn internet)
     - Chi, mức hỗ trợ tư vấn và dịch vụ khuyến nông: Chi tư vấn thông qua đào tạo, tập huấn, diễn đàn, tọa đàm; tư vấn thông qua các phương tiện truyền thông, diễn đàn, tọa đàm; tư vấn trực tiếp, tư vấn và dịch vụ thông qua thỏa thuận, hợp đồng.
     - Chi, mức hỗ trợ hợp tác quốc tế về khuyến nông: Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành, theo các hiệp định, nghị định thư hoặc thỏa thuận, hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức, cá nhân trong nước với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
     - Chi, mức hỗ trợ khác: Như thuê chuyên gia trong và ngoài nước phục vụ hoạt động khuyến nông, đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông; Mua bản quyền tác giả, công nghệ mới phù hợp để chuyển giao gắn với chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Mua sắm, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khuyến nông; Quản lý nhiệm vụ khuyến nông.
     Cụ thể các mức hỗ trợ được quy đinh chi tiết trong Nghị quyết.
                 Lê Loan (TH)

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.