CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > Chư Sê: Tăng cường sử dụng hệ thống Một cửa điện tử liên thông

Chư Sê: Tăng cường sử dụng hệ thống Một cửa điện tử liên thông

21/02/2020

     UBND huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 243/UBND-CNTT ngày 12 tháng 02 năm 2020 về việc tăng cường sử dụng hệ thống Một cửa điện tử liên thông


 
Hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh Gia Lai
     Theo đó, nhằm đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử, góp phần cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số xếp hạng của huyện, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:
     Tăng cường xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các bộ phận liên quan nghiêm túc sử dụng hệ thống Một cửa điện tử liên thông theo đúng quy định; thường xuyên theo dõi kết quả, tiến độ xử lý hồ sơ của đơn vị mình trên hệ thống thông tin tổng hợp một cửa điện tử của tỉnh Gia Lai để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quý I/2020.
     Các phòng chuyên môn thuộc huyện thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo các bước đã quy định, không tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính từ người dân, doanh nghiệp. Phối hợp với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện ( bưu điện huyện) trong tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; tránh tình trạng thiếu thành phần hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ…; không để hồ sơ quá hạn.
     Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; UBND các xã, thị trấn: tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến, tin học hóa, điện tử hóa thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính công của các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn huyện trên môi trường mạng.
     Bên cạnh đó UBND huyện cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trên hệ thống một cửa điện tử liên thông về Văn phòng HĐND &UBND huyện để phối hợp khắc phục.
BT: HUY HOÀNG

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.