CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền > Chế độ chính sách lao động > Công tác xuất khẩu lao động ở huyện Chư Sê đạt nhiều kết quả tích cực

Công tác xuất khẩu lao động ở huyện Chư Sê đạt nhiều kết quả tích cực

04/10/2019

     Thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, thời gian qua công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Chư Sê đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo thống kê, đến nay toàn huyện có 85 trường hợp  xuất khẩu lao động ở nước ngoài, đạt 73,68% kế hoạch.  Các trường hợp xuất khẩu lao động tập trung chủ yếu tại thị trường Ả rập Xê út. Địa phương có số lao động tham gia xuất khẩu nhiều là các xã AlBá, Chư Pơng, Ayun, Ia Pal và xã Dun. Việc đi xuất khẩu lao động đã tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.


Công tác tuyên truyền, tư vấn XKLĐ luôn được các ngành, các cấp quan tâm. Ảnh: MĐ
     Theo kế hoạch, để thực hiện tốt hơn nữa công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn, huyện Chư Sê sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xuất khẩu lao động; tuyên truyền lợi ích của người tham gia đi xuất khẩu lao động; đặc biệt thông tin kịp thời về thị trường lao động nước ngoài, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận với các chính sách để chủ động tham gia xuất khẩu lao động./.
Mỹ Đức