CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền > Phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật > Gia Lai: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “ Toàn dân phòng cháy chữa cháy” – 04/10/2019

Gia Lai: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “ Toàn dân phòng cháy chữa cháy” – 04/10/2019

26/09/2019

     UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 2070/UBND –NC ngày 20/9/2019 về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “ Toàn dân phòng cháy chữa cháy” – 04/10/2019


Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại huyện Chư Sê năm 2018. Ảnh: Đức Chí
     Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm, hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy – 04/10/2019”. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt thực hiện tốt một số nội dung sau:
Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” gắn với tăng cường chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 73/KH –UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh triển khai chỉ thị 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư và công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác  phòng cháy, chữa cháy, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC phát triển sâu rộng trong toàn cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; phát huy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ PCCC. Triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC, nhất là thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật, các biện pháp đảm bảo an toàn cháy nổ tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà ở, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy, nổ tại khu dân cư.
     Kiện toàn, củng cố và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho  lực lượng PCCC tại cơ sở, duy trì, đầu tư các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC tại trụ sở đơn vị. Tổ chức tự kiểm tra, khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm của cán bộ quản lý, không để kéo dài, xảy ra sự cố chảy nổ nghiêm trọng. Rà soát, bổ sung và thực tập các phương án chữa cháy tại cơ quan, đơn vị nhằm chủ động xử lý tình huống, tham gia cứu nạn, cứu hộ, phối hợp tốt lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khi được yêu cầu.
     Đối với Công an tỉnh: chỉ đạo lực lượng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo chức năng; chấp hành nghiêm chế độ trực 24/24 giờ trong tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sang tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC ở cơ sở, tập trung tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm dễ xảy ra cháy, nổ. Phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện. Rà soát, xây dựng và nhân rộng các đơn vị, cơ sở điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn tỉnh.
                                                     BT: Huy Hoàng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.