Giới thiệu > Hộp thư điện tử
HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
      1. Hộp thư điện tử cơ quan
STT Tên đơn vị Tài khoản
01 UBND xã Bờ Ngoong bongoong.chuse@gialai.gov.vn
 
       2. Danh sách hộp thư điện tử:
STT Họ và tên Chức danh Địa chỉ mail
1 Trịnh Xuân Thuận Bí thư Đảng ủy  
2 Vũ Văn Lâm Phó BT Đảng ủy lamvv.chuse@gialai.gov.vn
3 Lê Duy Khương CT UBND  
4 Nguyễn Văn Trà PCT UBND tranv.chuse@gialai.gov.vn
5 Đinh Khanh PCT HĐND khanhhd.chuse@gialai.gov.vn
6 Rlan H'Lang CT UBMTTQ hlangrchuse@gialai.gov.com
7 Cao Văn Trưởng BT Đoàn  
8 Cao Thị Mai CT. Hội LHPN maict.chuse@gialai.gov.vn
9 Nguyễn Đức Sáng CT HND sangndchuse@gialai.gov.vn
       
11 Cao Minh Nghĩa Trưởng CA nghiacmchuse@gialai.gov.vn
12 Nguyễn Văn Quy Xã đội trưởng quynv.chuse@gialai.gov.vn
13 Nguyễn Trung Đức Xã đội phó trungduc@gmail.vn
14 Nay Đức Thọ Văn phòng - TK thond.chuse@gialai.gov.vn
15 Lê Nữ Lan Quyên Tài chính - KT quyenlnl.chuse@gialai.gov.vn
16 Vũ Minh Chiến Địa chính - XD chienvm.chuse@gialai.gov.vn
17 Đinh Khắp Địa chính - NN khapd.chuse@gialai.gov.vn
18 Nguyễn Ngọc Thành Tư pháp - HT thanhnn.chuse@gialai.gov.vn
19 Nay Ty Tư pháp - HT tyn.chuse@gialai.gov.vn
20 Đỗ Thị Thu Trang Văn hóa - XH2 dothithutrang154@gmail.com
21 Ngô Thị Luyến VHXH1 ngoluyen97gl@gmail.com

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.