Thông tin tuyên truyền > Phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật > Chư Sê: tập huấn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2019

Chư Sê: tập huấn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2019

18/10/2019

     Sáng ngày 18/10/2019, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chư Sê tổ chức tập huấn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 cho thành viên Ban chỉ đạo, thành viên văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2016-2020; Đại diện Ban chỉ đạo, Ban quản lý, cán bộ phụ trách nông thôn mới 10 xã trên địa bàn huyện


        98.png
       Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Đức Chí
       Tham gia lớp tập huấn các đại biểu được lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới của huyện giới thiệu, hướng dẫn các nội dung về nguyên tắc, nội dung hỗ trợ phương thức sản xuất theo chuỗi giá trị; Qui định Bộ tiêu chí thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020; Qui trình công nhận, công bố thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020; hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện xét, thẩm tra, thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được phổ biến các văn bản về chính sách mới về xây dựng nông thôn mới.
        Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp và cán bộ trong hệ thống chính trị các thôn, làng, góp phần triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
                                                                                                                Đức Chí (Nguồn TTTĐT huyện Chư Sê)