Thông tin tuyên truyền > Phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật > NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PBGDPL TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ SÊ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PBGDPL TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ SÊ

18/05/2020

            Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
               Năm 2020 là giai đoạn cuối thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác Tư pháp trọng tâm là một trong những nhiệm vụ được sự lãnh đạo trực tiếp của Huyên uỷ - UBND huyện  và Sở Tư pháp. Trong thời gia qua (2015-2020)  công tác tư pháp trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của UBND huyện, Sở Tư pháp; sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể. Qua một 5 năm triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác tư pháp trên địa phương đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc triển khai thi hành pháp luật, đảm bảo giữ gìn sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 


2.png
        Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở
            Hàng năm, UBND huyện đều ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và xã, thị trấn; tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành cho lãnh đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể của huyện. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được các cấp, ngành, địa phương trong huyện tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ý nghĩa, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
          Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến pháp luật huyện, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa các văn bản QPPL thống nhất trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn về công tác chuẩn tiếp cận pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, quản lý, xử lý vi phạm hành chính và trách nhiệm bồi thường nhà nước và việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở đã tham muwu UBND huyện triển khai triệt để, bước đầu đạt nhiều kết quả thiết thực. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được tăng cường, huy động đông đảo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các cá nhân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng các xã vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
     Trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức được 240 lượt tuyên truyền với trên 10.050 lượt người tham dự ngoài ra còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các cuổi chuyên để,  phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, qua các buổi sinh hoạt thôn bản, thu hút gần 70.000 người nghe các Luật và văn bản quy phạm pháp luật được phổ biến tới người dân là: Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật trợ giúp pháp lý; Luật hộ tịch; Luật trẻ em; Luật hôn nhân và gia đình; Luật hòa giải cơ sở; Luật căn cước công dân; Luật tiếp cận thôn tin; Luật bình đẳng giới; Luật phòng chống tham nhũng; Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Bộ Luật Hình sự năm 2015; Bộ Luật dân sự; Luật giao thông đường bộ; Luật tín ngưỡng tôn giáo; một số vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, … các Quy định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiếp nhận và phát  trên 28,416 cuốn tài liệu, tờ gấp các loại.
     Cùng với đó, các cơ quan trong Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã Triển khai cuộc thi “ tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”  năm 2013 đã hướng tới toàn thể CBCCVC và nhân dân trên địa bàn huyện có trên 13.300 bài dự thi . Đây là cuộc thi có ý nghĩa quan trọng, là một hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến mạnh mẽ và hiệu quả nhất các quy định của Hiến pháp; góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức, trách nhiệm gương mẫu chấp hành Hiến pháp, tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của từng CBCNV, và nhân dân huyện nói riêng và cả cả nước nói chung .
                Phát huy vai trò hoạt động hòa giải ở cơ sở, huyện Chư Sê đã kiện toàn 128 tổ hòa giải ở 128 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện với 682 hoà giải viên. Các  tổ hòa giải ở cơ sở đã trực tiếp hòa giải 883vụ, trong đó hòa giải thành công 716 vụ. Công tác hoà giải đã  góp phần  góp phần giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, củng cố tình làng, nghĩa xóm và làm giảm tình trạng khiếu kiện ở cơ sở, khiếu kiện vượt cấp, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương; chỉ đạo xây dựng và quản lý khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật ở tất cả trụ sở các xã, thị trấn; thường xuyên cập nhật, bổ sung các đầu sách cho tủ sách pháp luật, phục vụ hàng nghìn lượt người mỗi năm đến tìm hiểu, tra cứu và vận dụng các quy định của pháp luật vào cuộc sống. Đồng thời thực hiện các giải pháp để đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, đến nay có 15/15 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nhờ đó ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên, hạn chế những vi phạm pháp luật xảy ra, giúp người dân, các doanh nghiệp tự bảo vệ được quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình khi tham gia vào các quan hệ dân sự, hình sự, kinh tế.
 
           Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), hàng năm, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tập trung vào đợt cao điểm phổ biến các luật, pháp lệnh và các văn bản mới liên quan đến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp hoặc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; Tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường; bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Song song với đó, huyện Chư Sê đã tăng cường phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội;  Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
     Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Chư Sê  tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền PBGDPL, tập trung vào các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định hương ước, quy ước; thực hiện công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã; tăng cường, củng cố lực lượng và hoạt động hòa giải cơ sở
 
           Việc tăng cường tuyên truyền, PBGDPL sẽ tạo điều kiện cho việc nâng cao trình độ văn hóa pháp lý của người dân. Hiệu quả tác động này lại phụ thuộc vào trình độ văn hóa pháp lý của đội ngũ cán bộ, công chức, phụ thuộc vào việc họ thực thi pháp luật, có thái độ tôn trọng pháp luật, nhất là trong điều kiện xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh thì một trong những điều kiện quan trọng là làm sao để người dân được tham gia tích cực vào hoạt động quản lý xã hội bằng pháp luật. Phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự lớn mạnh của tính tích cực, đảm bảo hành trang kiến thức pháp lý cần thiết cho sự tham gia vào hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật trong cả nước./.
                                                                                                                                                                        Lệ Thủy