Giới thiệu
Giới thiệu xã Ayun
        Năm 1994, trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Al Bá và xã Hbông, huyện Chư Sê, Gia Lai được tách ra để thành lập xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai nay. Hiện nay, xã AYun là một  vùng III, xã đặc biệt khó khăn nhất của huyện Chư Sê, tỉnh Gia LaiViệt Nam, có đường sá đi lại phức tạp, trình độ dân trí thấp.

Vị trí địa lí:

             Xã Ayun dòng sông Ayun chạy qua thuận tiện cho việc sản xuất điện năng, có nguồn thủy sản dồi dào có thể là nơi du lịch.Xã nằm cách trung tâm huyện Chư Sê khoảng 19 km về hướng Đông Bắc, Toàn xã có 06 thôn, làng (gồm: Keo, Achông, Vương - Chép, Tung Ke, Hvắc, Amil).
- Bắc giáp: Xã Bờ ngoong.
- Nam giáp: Xã HBông.
- Đông giáp: Xã Đê ar, huyện Mang Yang.
- Tây giáp: Xã Kông Htok.

Đặc điểm:

Xã Ayun có diện tích tự nhiên là: 5041,16 ha, dân số tính đến năm 2019 là 866 hộ, 3.803 người, tổng có 339 hộ nghèo chiếm 39,15%, 298 hộ cận nghèo chiếm 34,41 %., trong đó có hơn 80% hộ đồng bào dân tộc thiểu số, Là một xã thuần nông, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp,.
Là xã được chính phụ phong tặng Anh hùng lực lượng Vũ trang năm 2010, có 10 tuất liệt sĩ, 05 tuất thương binh, 03 thương binh, 22 bệnh binh, 20 Người có công Cách mạng, tù đày 13, Chất đọc hóa học 03. Đảng bộ có 10 Chi bộ trực thuộc (6 Chi bộ Thôn, 3 Chi bộ Trường học,1 Chi bộ Quân sự) với hơn 140  đảng viên.
Ayun là xã truyền thống văn hóa bản đại của tộc người Jrai, Banah: có gần 20 bộ cồng chiêng được bà con lưu giữ và sự dụng thường xuyên vào các lễ, có nhiều nghệ nhân về các môn thủ công: Dệt, đan lát, tạc tượng....
Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Ayun là căn cứ cách mạng, là nơi để bộ đội trú ẩn, được ví Ayun tiêu biểu của một “An toàn khu” vững chắc cả thời chiến lẫn thời bình. Với tinh thần đó cán bộ và nhân dân xã đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Phát huy truyền thống cách mạng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Ayun không ngừng nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, với nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi, và được Đảng, Nhà nước đầu tư, hộ trợ đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người từ 15 triệu đồng/ người/năm. Từng bước giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ chính sách. Chất lượng giáo dục ngày được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, học sinh đỗ Đại học, đỗ các trường cao đẳng ngày càng tăng. Thực hiện tốt chương trình quốc gia về y tế. Các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao được đẩy mạnh, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng luôn đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững đơn vị trong sạch vững mạnh. Thực hiện Đề án phát triển KT-XH năm 2019 toàn xã đang thực hiện nghị quyết Đảng ủy xây dựng, thực hiện làng nông thôn kiểu mẫu làng Amil.
1. Thông tin liên hệ:

           UBND xã Ayun
    Địa chỉ: xã Ayun - huyện Chư Sê 
    Điện thoại: (0269)3620138
           Fax: 
            Email: ayun.chuse@gialai.gov.vn
    Website: chuse.gialai.gov.vn
 
   
Giới thiệu xã Ayun
 
Năm 1994, trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Al Bá và xã Hbông, huyện Chư Sê, Gia Lai được tách ra để thành lập xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai nay. Hiện nay, xã AYun là một  vùng III, xã đặc biệt khó khăn nhất của huyện Chư Sê, tỉnh Gia LaiViệt Nam, có đường sá đi lại phức tạp, trình độ dân trí thấp.

Vị trí địa lí:

Ayun dòng sông Ayun chạy qua thuận tiện cho việc sản xuất điện năng, có nguồn thủy sản dồi dào có thể là nơi du lịch.Xã nằm cách trung tâm huyện Chư Sê khoảng 19 km về hướng Đông Bắc, Toàn xã có 06 thôn, làng (gồm: Keo, Achông, Vương - Chép, Tung Ke, Hvắc, Amil).
- Bắc giáp: Xã Bờ ngoong.
- Nam giáp: Xã HBông.
- Đông giáp: Xã Đê ar, huyện Mang Yang.
- Tây giáp: Xã Kông Htok.

Đặc điểm:

Xã Ayun có diện tích tự nhiên là: 5041,16 ha, dân số tính đến năm 2019 là 866 hộ, 3.803 người, tổng có 339 hộ nghèo chiếm 39,15%, 298 hộ cận nghèo chiếm 34,41 %., trong đó có hơn 80% hộ đồng bào dân tộc thiểu số, Là một xã thuần nông, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp,.
       Là xã được chính phụ phong tặng Anh hùng lực lượng Vũ trang năm 2010, có 10 tuất liệt sĩ, 05 tuất thương binh, 03 thương binh, 22 bệnh binh, 20 Người có công Cách mạng, tù đày 13, Chất đọc hóa học 03. Đảng bộ có 10 Chi bộ trực thuộc (6 Chi bộ Thôn, 3 Chi bộ Trường học,1 Chi bộ Quân sự) với hơn 140  đảng viên.
       Ayun là xã truyền thống văn hóa bản đại của tộc người Jrai, Banah: có gần 20 bộ cồng chiêng được bà con lưu giữ và sự dụng thường xuyên vào các lễ, có nhiều nghệ nhân về các môn thủ công: Dệt, đan lát, tạc tượng....
Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Ayun là căn cứ cách mạng, là nơi để bộ đội trú ẩn, được ví Ayun tiêu biểu của một “An toàn khu” vững chắc cả thời chiến lẫn thời bình. Với tinh thần đó cán bộ và nhân dân xã đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
       Phát huy truyền thống cách mạng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Ayun không ngừng nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, với nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi, và được Đảng, Nhà nước đầu tư, hộ trợ đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người từ 15 triệu đồng/ người/năm. Từng bước giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ chính sách. Chất lượng giáo dục ngày được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, học sinh đỗ Đại học, đỗ các trường cao đẳng ngày càng tăng. Thực hiện tốt chương trình quốc gia về y tế. Các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao được đẩy mạnh, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng luôn đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững đơn vị trong sạch vững mạnh. Thực hiện Đề án phát triển KT-XH năm 2019 toàn xã đang thực hiện nghị quyết Đảng ủy xây dựng, thực hiện làng nông thôn kiểu mẫu làng Amil.

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.