Quy hoạch - Kế hoạch > Kê hoạch sử dụng đất
Default news teaser image
THÔNG BÁO Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất, công trình cần thu hồi đất

THÔNG BÁO Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất, công trình cần thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai 2013; Đăng ký nhu cầu giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn xã Ayun, huyện Chư Sê.TB-nhu-cau-đk-sd-đat-signed.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÔNG NGHỆ CAO GIA LAI VINA THUÊ ĐẤT ĐỂ XÂY DỰ...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÔNG NGHỆ CAO GIA LAI VINA THUÊ ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI VỊT GIỐNG GIA LAI VINA TẠI XÃ HBÔNG, HUYỆN CHƯ SÊ.

V/V CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÔNG NGHỆ CAO GIA LAI VINA THUÊ ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI VỊT GIỐNG GIA LAI VINA TẠI XÃ HBÔNG, HUYỆN CHƯ SÊ.TẢI TẠI ĐÂY23-QĐ-UBND.pdf

CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC M...
CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG THUÊ ĐẤT ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MÓNG TRỤ ĐIỆN CỦA ĐƯỜNG DÂY 110KV CHƯ SÊ - CHƯ PƯH TẠI HUYỆN CHƯ SÊ

CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG THUÊ ĐẤT ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MÓNG TRỤ ĐIỆN CỦA ĐƯỜNG DÂY 110KV CHƯ SÊ - CHƯ PƯH TẠI HUYỆN CHƯ SÊTẢI TẠI ĐÂY27-QĐ-UBND-SD-DAT-CT-DIEN-MIE-TRUNG.pdf

Default news teaser image
mẫu đăng ký nhu cầu sử dụng đất

mẫu đăng ký nhu cầu sử dụng đấtTẢI TẠI ĐÂYmau-dang-ki-DAT.pdf

Default news teaser image
Quy Hoạch sự dụng đất đến 2030 huyen Chu Se

Quy Hoạch sự dụng  đất đến 2030 huyen Chu Se TẢI TẠI ĐÂYQH-den-2030-huyen-Chu-Se-đa-nen.pdf

Default news teaser image
BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢPQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTHUYỆN CHƯ SÊ – TỈNH GIA LAITẢI TẠI ĐÂYBao-cao-TMTH-QHSD-đat-đen-2030-huyen-Chu-Se-merged.pdf  

Default news teaser image
THÔNG BÁO Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

THÔNG BÁO Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai tẢI TẠI ĐÂY77-TB-UBND-huyen-signed-signed.pdf  

Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Sê, tỉnh Gia LaiTẢI TẠI ĐÂY333_QĐ_UBND-ngay-09-5-2022-phe-duyet-QHSDD-2030-huyen-Chu-Se.pdf

 |<  < 1 2  >  >| 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.