CHUYÊN MỤC

Văn bản > Văn bản HDND Huyện > Kỳ họp thứ 11 (Chuyên đề)-HĐND huyện khóa X
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề)- HĐND huyện khóa X

 
1 01. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY
2 02. Giấy Triệu tập 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY
3 04_1. TỜ TRÌNH-DT Nghị quyết Về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY
4 04_1_. TỜ TRÌNH-DT Nghị quyết Về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY
5 04_2. TỜ TRÌNH về việc bầu bổ sung Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY
6 04_2_. Dự thảo NQ xác nhận bầu bổ sung Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY
7 05_01. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY
8 05_01_. Dự thảo NQ về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY
9 05_02. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây giảm nghèo bền vững năm 2023 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY
10 05_02_ Dự thảo NQ về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây giảm nghèo bền vững năm 2023 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY
11 05_03. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY
12 05_03_ Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY
13 05_04. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch bổ sung vốn ngân sách Trung Ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY
14 05_04_. Dự thảo NQ về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch bổ sung vốn ngân sách Trung Ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY
15 05_05. Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY
16 06. Báo cáo thẩm tra các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết của UBND huyện của Ban KTXH 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY
17 06_1. Báo cáo thẩm tra các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết của UBND huyện của Ban Pháp chế 15/06/2023 TẢI TẠI ĐÂY

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.