CHUYÊN MỤC


Quý bạn đọc thân mến!

        Thực hiện  Hướng dẫn số 01-HD/HU ngày 28/10/2020 của Huyện ủy Chư Sê về việc thảo luận lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng
        Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê trân trọng đề nghị các tổ chức và cá nhân quan tâm tham gia ý kiến , góp ý 
vào các dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng. Các ý kiến đóng góp xin gửi qua Email: vanphong.chuse@gialai.gov.vn hoặc góp ý trực tiệp tại Trang tin điện tử này. Thời gian tham gia góp ý bắt đầu từ nay đến hết ngày 07/11/2020
-
 Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng 
- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

 
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!
Nội dung góp ý

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.